Zo kijken deze tandartsen terug op hun tijd in de ledenraad

Hans Scholten
4 minuten
Image
Nestoren van de ledenraad 2023
Twijfel je nog of de ledenraad iets voor jou is? Lees dan de ervaringen en tips van deze oud-raadsleden. “Ik ging er blanco in en zou het wel zien. Ik zocht zilver en vond goud: ik heb een superleuke tijd gehad die ik niet had willen missen.”
Feije van Marrum

Feije van Marrum

Waarom raad je collega's aan zitting te nemen in de ledenraad?

Niet eens met de koers van de vereniging? Contributie te hoog? Kom naar de ALV of beter nog, stel je verkiesbaar! Nuttig, leerzaam en nog leuk ook.

Hoe kijk je terug op de lidmaatschap van de ledenraad?

Mijn ledenraad-avontuur: Ik had me nog nooit met de vereniging bemoeid. Las NT/Dentz wel eens half door en was nog nooit bij een AV of voorheen regiovergadering geweest. Ik ging er blanco in en zou het wel zien. Ik zocht zilver en vond goud: ik heb een superleuke tijd gehad die ik niet had willen missen.

Jan Willem Beukers

Jan Willem Beukers

Wat was voor jou het meest interessante onderwerp dat in de ledenraad of op de AV ter sprake kwam?

Diverse! Onder andere de aanpassing van de richtlijn spoedgevallen met een triageprotocol, de fusie met ANT, de vanwege corona opgelegde praktijksluiting en hoe we hier vanaf konden komen en de introductie van een vrij tarief voor cosmetische mondzorg. Jaarrekeningen/begrotingen hebben altijd mijn bijzondere aandacht gehad: wordt het geld goed besteed, wat krijgen de leden er precies voor?

Het raadswerk is een leuke afwisseling met je praktijkwerk; het houdt je scherp. En dat komt óók ten goede aan de praktijkvoering!

Waarom raad je collega's aan zitting te nemen in de ledenraad?

Als raadslid kun je meebepalen hoe het beleid van de KNMT er uit moet zien. Bijvoorbeeld door issues die belangrijk zijn voor jou en vooral voor de collegae die je vertegenwoordigt voor het voetlicht te brengen. Het is een leuke afwisseling met je praktijkwerk; het houdt je scherp. En dat komt óók ten goede aan de praktijkvoering!

Marlies Roosen

Marlies Roosen

Wat was voor jou het meest interessante onderwerp dat in de ledenraad/op de AV ter sprake kwam?

De meer vakbondsachtige en politieke bezigheden van de KNMT. Hoe doe ik het goed voor mijn beroepsgroep: capaciteit, tarieven, enzovoort, enzovoort.

Hoe kijk je terug op de lidmaatschap van de ledenraad?

Ik heb het een hele leuke tijd gevonden, zou het zo weer doen! Jammer dat het over is. Ik heb veel mensen leren kennen en heb een kijkje kunnen nemen in de KNMT-keuken.

Het coronabeleid met de opstart van de spoedzorg, de fusie met de ANT en het experiment met vrije tarieven voor cosmetische behandelingen springen er voor mij uit.

Thijs Janssen

Thijs Janssen

Wat was voor jou het meest interessante onderwerp dat in de ledenraad/op de AV ter sprake kwam?

Er zijn een aantal dossiers die er voor mij zijn uitgesprongen in de periode van de ledenraad. Dit zijn het coronabeleid met de opstart van de CAM (praktijken voor spoedzorg in het begin van de pandemie), de fusie met de ANT en het experiment met vrije tarieven voor cosmetische behandelingen.

Is er een bepaald onderwerp dat in het bijzonder speelt in jouw omgeving? En zo ja, wat is dat?

Voornamelijk de spreiding van tandartsen en assisterend personeel. Er heerst in de periferie een tekort aan geschoold personeel.

Erik van Groen

Erik van Groen

Hoe heb je je invloed als raadslid kunnen aanwenden?

Door veel te lezen, mee te denken en mee te discussiëren, aanwezig te zijn, te netwerken en contact te zoeken met bestuur/leden/achterban.

Waarom raad je collega's aan zitting te nemen in de ledenraad?

Je weet dan veel wat er speelt, je kunt direct je invloed aanwenden en het is interessant en verrijkt je werk.

Gerrion Remijn

Gerrion Remijn

Wat was voor jou het meest interessante onderwerp dat in de ledenraad/op de AV ter sprake kwam?

Eigenlijk de ontwikkelingen rond het werken als zzp’er: de Overeenkomsten van Opdracht, de onzekerheid over de zelfstandigenstatus, het experiment met vrije tarieven voor cosmetische mondzorg.

Als lid van de ledenraad kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen. Door je stemgedrag, maar eigenlijk nog meer door je goed in te lezen en argumenten aan te dragen.

Hoe heb je je invloed als raadslid kunnen aanwenden?

Als lid van de ledenraad kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen. Door je stemgedrag, maar eigenlijk meer door je goed in te lezen en argumenten aan te dragen. Voorbereid en ingelezen zijn zorgt ervoor dat je dat je echt invloed hebt, in mijn geval bij het experiment en de zzp-onderwerpen.

Jesper van der Werf

Jesper van der Werf

Waarom raad je collega's aan zitting te nemen in de ledenraad?

Vanwege de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op alle facetten van de tandheelkunde in Nederland, en vanwege het feit dat je onderdeel bent van de laatste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde.

Heb je advies voor nieuwe raadsleden?

Er bestaan geen domme vragen! Ieder nieuw ledenraadslid wordt overvallen door de aanwezige kennis bij het bestuur en de reeds zittende ledenraadsleden. Er zullen veel vragen zijn; wees niet bang die te stellen.

Arjan van den Dorpel

Arjan van den Dorpel

Heb je advies voor nieuwe raadsleden?

Wees nieuwsgierig, en alert en proactief in het debat. Lees je goed in. Vind een steun en spiegel in je eigen achterban. Volg publicaties van stakeholders en wacht niet alleen op wat bestuur en KNMT-bureau je doorschuiven. Probeer je de  eigenschappen van een journalist of Kamerlid eigen te maken.  En overleg ook informeel met elkaar in de ledenraad om elkaar scherp te houden.

Hoe heb je je invloed als raadslid kunnen aanwenden?

De laatste jaren vooral het agenderen van het schrikbarende tandartsentekort en aandacht vragen voor de bedreigde positie van de tandarts-praktijkhouder. Het bestuur bestuurt, maar de ledenraad kan gevraagd en ongevraagd bijsturen – en doet dat ook.

Word ook lid van de ledenraad!

Er zijn momenteel veel vacatures voor raadsleden. Meld je ook aan! Het kan nog tot maandag 4 maart 9.00 uur.

Vacature ledenraad