facebook

Ziekteverzuim voorkomen met het open spreekuur van de bedrijfsarts

Hans Scholten
2 minuten
Pijn
Het ziekteverzuim in de mondzorg neemt al jaren fors toe. Veel praktijken zoeken naar manieren om daar wat aan te doen. Medewerkers tijdig doorverwijzen naar arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts is er een van. Wat houdt het spreekuur precies in en hoe kan het uitval door ziekte voorkomen?

Van oudsher komt in veel bedrijven en organisaties een bedrijfsarts pas in beeld als een medewerker ziek is en uitvalt. Bedrijfsartsen kunnen echter ook een nuttige rol spelen bij het voorkomen van verzuim. Daarom houden ze arbeidsomstandighedenspreekuren, ook wel open spreekuur genoemd. 

Spreekuur vrijwillig bezoeken vóór klachten tot verzuim leiden

Medewerkers met psychische of fysieke klachten kunnen zo’n spreekuur vrijwillig bezoeken vóórdat die klachten leiden tot verzuim. Het recht van werknemers om van een dergelijk spreekuur gebruik te maken is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Het bezoek aan de bedrijfsarts wordt door tandarts-praktijkhouders en medewerkers vaak geassocieerd met verzuim. De Wet verbetering poortwachter schrijft namelijk voor dat een medewerker bij (langdurige) ziekte wordt opgeroepen door de bedrijfsarts en op basis daarvan een probleemanalyse wordt opgesteld. Vervolgens bekijken de tandarts-praktijkhouder en medewerker samen wat er in het kader van re-integratie mogelijk is. 

Wijs medewerkers op het spreekuur

In de meeste gevallen is het dan al te laat; de werknemer zit al ziek thuis of verricht aangepast werk. Door als praktijkhoudend tandarts medewerkers expliciet te wijzen op de mogelijkheid om de bedrijfsarts te bezoeken voordat de klachten leiden tot verzuim kan het ziekteverzuim in de praktijk worden beperkt of zelfs voorkomen. 

Voorbeeldtekst medewerkers informeren over het arbo-spreekuur (docx)

Arbo-spreekuur nog onbekend 

Onder tandarts-praktijkhouders en medewerkers in de praktijk is het arbeidsomstandighedenspreekuur nog onbekend, aldus arbodienstverlener ArboNed. Er wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt. Ook volgt uit een analyse van de RI&E-Manager dat tandartspraktijken vaak wel een over een basiscontract arbodienstverlening beschikken waar het spreekuur in staat vermeld, maar dat feitelijke afspraken over hoe medewerkers zich kunnen aanmelden ontbreken.

Hoe regel je het arbeidsomstandighedenspreekuur? 

Het is van belang om contact op te nemen met je arbo-dienstverlener om na te vragen hoe medewerkers zich kunnen aanmelden voor het spreekuur. Vervolgens is het raadzaam deze informatie onder het team te verspreiden. 

Open spreekuur inbegrepen in verzuimontzorgverzekering

Voor KNMT-leden die de KNMT-Verzuimcombinatie (per 1-1-2021: KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering) afnemen is het arbeidsomstandighedenspreekuur inbegrepen in de dienstverlening. Medewerkers die naar het spreekuur willen kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de praktijk bij ArboNed. 

Alles over gezond & veilig werken

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?