Vragen over verzekerde mondzorg? Check het Vademecum

Hans Scholten
1 minuut
Spiegeltje van de tandarts
Hoe zit het precies met de verzekerde mondzorg? Welke tandheelkundige behandelingen zitten wel en niet in de basisverzekering? Dat staat in de nieuwe editie van het naslagwerk Vademecum tandheelkunde.

In het Vademecum 2022 staat welke mondzorg verzekerd is voor kinderen onder de 18 jaar, welke mondzorg verzekerd is voor volwassenen, en hoe het zit met tandheelkunde voor mensen met een beperking, asielzoekers en onverzekerbare vreemdelingen. Ook is opgenomen hoe het zit met verzekerde kaakchirurgische zorg, en wat er al dan niet valt onder bijzondere tandheelkunde.

Stroomschema machtigingen mondzorg kwetsbare ouderen

Het naslagwerk bevat ook een stroomschema dat dient ter ondersteuning van de aanvragen machtiging voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de tandheelkundige zorg voor kwetsbare ouderen vanuit de basisverzekering. Het College van Adviserend Tandartsen, dat zorgverzekeraars adviseert over het vergoeden van mondzorg, heeft dit opgesteld naar aanleiding van vragen van tandartsen.

Het Vademecum is een uitgave van het College Adviserend Tandartsen en Zorgverzekeraars Nederland. Het wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe regelgeving en nieuwe inzichten.

Naar het Vademecum Tandheelkunde 2022