Vertrouwenspunt Tandarts: hulp bij mentaal gezond blijven of dat (weer) te worden

Evert Berkel
3 minuten
Image
Vertrouwenspunt-mentaal-hulp
Tandartsen en tandartsspecialisten zijn bevlogen zorgprofessionals. Als ze vanwege mentale problemen hun werk niet goed kunnen doen, kan de patiëntveiligheid in gevaar komen. Dat wil het Vertrouwenspunt Tandarts helpen voorkomen.

Het Vertrouwenspunt Tandarts, opgezet door de KNMT, helpt met het (h)erkennen van signalen die duiden op (te veel) stress. Het biedt informatie aan tandartsen, tandartsspecialisten en studenten met een hulpvraag of zorgt voor hulp van professionals, zoals coaches, arbeidsdeskundigen of een vertrouwenspersoon. Die verwijzen naar het juiste traject.

Check je mentale gezondheid

Wanneer je problemen tijdig herkent, is het mogelijk om er zelf mee aan de slag te gaan. De FDI biedt online zelftests en informatie, waarmee je zelf kijkt hoe je je voelt en hoe dat je werk beïnvloedt. 

Mental health toolkit FDI

Hulp bij problemen die het functioneren belemmeren

In de werksituatie kan stress ontstaan, bijvoorbeeld door werkdruk of een klacht in je praktijk. Bij te veel stress lukt het niet meer om je werk goed te doen. Overmatige stress kan zelfs tot een burn-out leiden. Drank of middelen gebruiken zijn manieren om de stress niet te voelen. Maar wel met risico op afhankelijkheid en verslaving. Ook persoonlijke omstandigheden, zoals een vechtscheiding, overlijden van een naaste, mantelzorg of geldzorgen kunnen stress opleveren in het werk.

Ook familie en collega’s kunnen hun zorgen delen

Overigens, tandartsen en tandartsspecialisten kunnen niet alleen zelf om steun vragen bij het Vertrouwenspunt. Ook collega’s, werkgevers, vrienden of familie kunnen hun zorgen delen over een tandarts of tandartsspecialist die problemen lijkt te hebben die het functioneren negatief beïnvloeden.

Hoe werkt het Vertrouwenspunt Tandarts?

Een tandarts, bezorgde collega, familie, vriend of patiënt neemt contact op met een hulpvraag en krijgt direct een ontvangstbevestiging. Nadat het eerste contact is gelegd, gaat de bureaumedewerker na of het gaat om:

  • de tandarts zelf die een hulpvraag heeft;
  • zorgen over een (collega) tandarts en
  • hoe de problemen het functioneren van de tandarts negatief beïnvloeden.

Als het niet de tandarts zelf is die om hulp vraagt, wordt onder meer geïnformeerd naar:

  • de rol waarin de persoon contact legt;
  • de relatie die deze persoon heeft tot de tandarts en
  • of de zorgen door meerdere personen worden gedeeld.

Vervolgens:

  1. ...doet een commissie van tandartsen op basis van de beschikbare informatie een triage om te bepalen of de hulpvraag past bij de doelstelling van het Vertrouwenspunt. 
  2. Volgt daaruit dat er aanleiding is voor een vervolg, dan word de betrokkene in contact gebracht met een coach die samen met diegene de hulpvraag in kaart brengt. 
  3. Met die coach zoekt hij of zij vervolgens naar de juiste begeleiding of zorg.
  4. Daarna blijft het Vertrouwenspunt Tandarts meer op afstand. Het houdt wel de vinger aan de pols om te zien of de gekozen oplossing leidt tot de gewenste oplossing. 

Meer informatie over het Vertrouwenspunt Tandarts

Privacy, vertrouwelijkheid en anonimiteit

Uiteraard wordt de bij het Vertrouwenspunt binnengekomen informatie vertrouwelijk behandeld en worden de privacy van personen en gegevens goed geborgd. Persoonsgegevens worden binnen de KNMT in een aparte beveiligde omgeving bewaard en worden verwerkt conform de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het Privacy Statement van de KNMT en de Privacyverklaring Vertrouwenspunt Tandarts. Het beoordelen van de hulpvraag door de tandartsen van het Vertrouwenspunt gebeurt anoniem, want dat is een heel belangrijk uitgangspunt van het vertrouwenspunt en daarom gewaarborgd. 

Dit artikel verscheen eerder in NT/Dentz 03/2024

Power

Cursus Persoonlijke veerkracht