Image

Vertrouwenspunt Tandarts: hulp voor alle tandartsen en tandartsspecialisten

Vertrouwenspunt Tandarts promoot een goede mentale gezondheid en biedt hulp aan tandartsen en tandartsspecialisten met problemen die het functioneren belemmeren. Tandartsen en tandartsspecialisten zijn bevlogen zorgprofessionals. Maar wat als bezieling leidt tot stress en omslaat in burnout-achtige verschijnselen of gebruik van middelen met negatieve invloed op het werk? Dan is er het Vertrouwenspunt Tandarts.

Hulp voor tandartsen als problemen het werk beïnvloeden

Het Vertrouwenspunt Tandarts helpt tandartsen met problemen die het werk negatief beïnvloeden, doordat ze bijvoorbeeld onder te grote druk staan, met burnoutverschijnselen kampen of met verslavingsproblematiek te maken hebben. Tandartsen blijken veel waardering te krijgen van patiënten, maar ze maken zich soms ook zorgen over het inkomen of negatieve beeldvorming of krijgen last door fysieke overbelasting. Zorgen kunnen leiden tot stress, en dat kan weer impact hebben op iemands functioneren. Het Vertrouwenspunt is er voor alle tandartsen en tandartsspecialisten in Nederland.

Werkwijze: zorgvuldig en professioneel begeleid

Het Vertrouwenspunt koppelt tandartsen met een hulpvraag aan professionals, zoals coaches, arbeidsdeskundigen of een vertrouwenspersoon. Samen met de tandarts zoeken zij een oplossing, een traject voor hulp. Met de tijdelijke ondersteuning vanuit het Vertrouwenspunt kan het probleem aangepakt of opgelost worden.

Infographic werkwijze Vertrouwenspunt Tandarts

Lees meer over de werkwijze

Vertrouwelijkheid gegarandeerd bij zoeken naar een oplossing

Bij het Vertrouwenspunt binnengekomen informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Naar aanleiding van het eerste contact volgt een gesprek met een medewerker en de betrokken tandarts of andere belanghebbende. Samen bespreken zij het vervolg.

De privacy van personen en gegevens wordt goed geborgd.

Collega's, familie of vrienden kunnen ook de eerste stap naar hulp zetten

Tandartsen kunnen niet alleen zelf om steun vragen bij het Vertrouwenspunt. Ook collega's, werkgevers, vrienden of familie kunnen hun zorgen delen over een tandarts die problemen lijkt te hebben die het functioneren negatief beïnvloeden.

Tips voor collega's, werkgevers, familie of vrienden

Mentale gezondheid voor tandartsen

Stress kan er voor zorgen dat bestaande problemen verergeren of oplossingen blokkeren. 

De internationale tandartsorganisatie FDI heeft een tool ontwikkeld om te testen hoe het staat met je mentale gezondheid: 

  1. In 4 stappen bekijk je het effect van stress op je lichaam, je gedrag en je werk.
  2. Op de site vind je vervolgens manieren om de stress te verminderen.
  3. Tot slot kun je kijken hoe je dit bespreekbaar maakt in je omgeving.

Naar de tool

Contactgegevens Vertrouwenspunt

contact@vertrouwenspunttandarts.nl

Contactformulier

Snel hulp nodig?

Ons advies is om bij acute nood contact op te nemen met uw huisarts of met de crisisdienst van de GGZ-instelling in uw omgeving.

Meer informatie voor verwijzing naar de huisarts of crisisdienst