facebook

‘Vernieuwd’ KIMO klaar voor richtlijnenprogramma 2022-2026

Mariska de Beijer
3 minuten
man stroopt mouwen op
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is vanaf nu geen vereniging meer maar een stichting. De richtlijnen die het instituut gaat opleveren worden voortaan algemeen bindend verklaard door de ledenraad van de KNMT, die ook betrokken wordt bij het opstellen van het nieuwe meerjarenprogramma. Daarover zijn de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de KNMT, die KIMO samen hebben opgericht, het eens geworden.

Sinds haar oprichting in 2016 ontwikkelde KIMO 10 klinische praktijkrichtlijnen voor de mondzorg. De richtlijn Antibioticagebruik in de mondzorg wordt in het voorjaar afgerond en is daarmee de hekkensluiter van het eerste richtlijnenprogramma van het instituut. 

Betrekken eindgebruiker essentieel voor succes

KNMT-bestuurder Joke Kwakman is verheugd dat KIMO na de eerste 5 jaar van haar bestaan nu vaste vorm krijgt: ‘We zijn blij dat we de ontwikkeling van 'evidence-based', klinische praktijkrichtlijnen voor de mondzorg kunnen voortzetten. We streven ernaar om richtlijnen een pragmatische handreiking voor casussen in de praktijk te laten zijn. Tandartsen moeten blij worden van een richtlijn, omdat het richting geeft en hen helpt om keuzes te maken. Als dat gevoel er niet is, dan klopt er iets niet en moet je terug naar de tekentafel. Het is daarom essentieel dat de diegenen die met de richtlijn gaan werken, nauw betrokken worden bij de ontwikkeling daarvan.’

Nieuwe richtlijn algemeen bindend verklaard door KNMT Ledenraad

Een eerste extra stap om het veld nog meer te betrekken is inmiddels gezet. De ledenraad van de KNMT gaat vanaf nu de nieuwe klinische praktijkrichtlijnen als algemeen bindend verklaren. ‘Niet meer dan logisch’, vindt Kwakman. ‘De ledenraad vertegenwoordigt immers het mondzorgveld. We vinden het belangrijk dat een richtlijn écht iets toevoegt aan de praktijk.'

Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma 2022-2026

Het KIMO gaat in samenspraak met het veld en de KNMT ledenraad het meerjarenprogramma 2022-2026 opstellen en uitvoeren. De eerste acties hiervoor staan gepland in het voorjaar. Ook de eerder door KIMO ontwikkelde klinische praktijkrichtlijnen worden de komende jaren opnieuw bekeken en indien nodig herzien.

Het KIMO gaat door als stichting

Na de fusie van de ANT en KNMT bestond de vereniging KIMO uit de 2 leden KNMT en FTWV. Om die reden, en omdat het ministerie van VWS de subsidie voor de richtlijnontwikkeling stopzet, is de vereniging omgezet naar een stichting. De KNMT draagt voortaan zorg voor de financiering. De KNMT geeft hiermee een duidelijk signaal af: we willen verder met het 'evidence-based' ontwikkelen van hoogwaardige klinische praktijkrichtlijnen en verwante richtlijnproducten voor de mondzorg. Met de oprichting van de stichting is deze ambitie voor de komende jaren veiliggesteld.

KIMO-bestuur en directie blijft ongewijzigd

Het bestuur van KIMO blijft met Danielle Boonzaaijer en James Huddleston Slater vooralsnog ongewijzigd. Wel is er een positie vacant voor een derde bestuurslid. Ook Maarten Jansen blijft aan als directeur. 

Per 1 februari bestaat de Raad van Toezicht van de stichting uit de volgende leden:
•    Eric Alkemade (KNMT)
•    Rob Barnasconi (FTWV)
•    Ellen van der Linden (KNMT)
•    Nico Creugers (FTWV)
•    Martin Heij (KNMT)
•    Anke Kortier (FTWV)
•    Reinout Reijnen (KNMT)