facebook

Reminder: geef commentaar op de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg

Mariska de Beijer
2 minuten
antibiotica
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg klaar en opengesteld voor commentaar. Deze richtlijn helpt mondzorgverleners bij de keuze om antibioticum wel of niet (preventief) voor te schrijven. Commentaar geven kan tot en met maandagochtend 14 maart.

Het KIMO heeft naar aanleiding van verzoeken uit het veld de commentaartermijn van deze richtlijn verlengd van 21 februari naar uiterlijk 14 maart 2022.

Mondzorgverleners schrijven antibiotica voor aan patiënten, maar een duidelijke richtlijn hiervoor ontbreekt. De nieuwe klinische praktijkrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg geeft aanbevelingen wanneer antibiotica wel of niet geïndiceerd is en helpt daarmee tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten een weloverwogen keus te maken. Zo wordt onnodig gebruik van antibiotica voorkomen.

Algemene principes, module Profylaxe en module Behandeling

De richtlijn bestaat naast de algemene principes van rationeel antibioticumgebruik, uit de 2 modules Profylaxe en Behandeling. Je vindt in de richtlijn antwoord op de volgende vragen:

  • Bij welke ingrepen in de algemene mondzorg is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter voorkoming van infecties?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatiegerelateerde osteonecrose in de kaak? Het gaat hier om patiënten die antiresorptieve of anti-angogenese medicatie gebruiken en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan.
  • Bij welke patiënten is therapeutisch antibioticumgebruik geïndiceerd in de algemene mondzorg?

Geef uiterlijk 14 maart je commentaar door aan de KNMT ledenservice

KIMO nodigt je uit om de conceptrichtlijn goed door te nemen en je opmerkingen te vermelden in het commentaarformulier. Stuur het formulier uiterlijk maandagochtend 14 maart naar de KNMT Ledenservice via ls@knmt.nl. De KNMT verzamelt de commentaren en biedt deze aan bij het KIMO. 

Download het commentaarformulier (doc)

Open de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.