facebook

Uitgenodigd voor deelname aan enquête Capaciteitsorgaan? Doe mee!

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Capaciteit
Het Capaciteitsorgaan brengt in 2022 opnieuw advies uit aan het ministerie van VWS over de benodigde instroom in de opleiding tot tandartsen. Daarvoor doet het orgaan momenteel onderzoek naar het arbeidsaanbod van tandartsen in Nederland. Ben je uitgenodigd om mee te doen? Dan beveelt de KNMT je van harte aan dat te doen. Het onderzoek kan immers bijdragen aan het oplossen van het tekort aan tandartsen.

Een steekproef van tandartsen, aangeleverd door de KNMT, heeft eind oktober via onderzoeksbureau Regioplan een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek. Behoor je tot die groep, doe dan mee. Dat kan nog tot en met dinsdag 23 november.

De vragenlijst bestaat alleen uit feitelijke vragen en is binnen 15 minuten in te vullen. De resultaten worden anoniem verwerkt, zijn nooit tot een persoon herleidbaar en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan dit onderzoek.

Heb je vragen over de vragenlijst of het onderzoek neem dan contact op via mondzorg@regioplan.nl.

Over het Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.

Capaciteitsorgaan
onderzoeken
opleidingsplaatsen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen