facebook

Tarieven en prestaties 2024 tandheelkunde en orthodontie van de NZa bekend

Webredactie
2 minuten
Image
overleg
De tarieven tandheelkunde en orthodontie voor 2024 van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn bekend. De indexatie voor tandheelkundige zorg is 5,9% en voor orthodontie is dit 5,6%.

De informatie over de tarieven en prestaties 2024 van tandheelkundig zorg van de NZa is beschikbaar via de website van de NZa.

Voor de indexatie van de tarieven geldt een percentage van 5,9%.

Lees meer over indexatie

Wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

 • Herziening V-hoofdstuk
 • Regelgeving verduidelijkt en meer patiëntvriendelijke beschreven waar mogelijk
 • Nieuwe prestatie 'volledig vormherstel van de tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)'
 • Prestatie V70 verwijderd en opgenomen in prestatie V74
 • Materiaal- en techniekkosten opgenomen in codes V80 en V85
 • Prestaties voor rubberdam (V50 en E45) samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk (C022)
 • Enkele wijzigingen in losse prestaties
 • Veel wijzigingen in het J-hoofdstuk, onder andere toevoegingen voor klikgebitten
 • Nieuwe prestaties (H36 en H37) voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling
 • G68 verplaatst en verduidelijkt
 • G69 verduidelijkt dat deze prestatie niet van toepassing is voor mondbeschermers t.b.v. sportactiviteiten
 • C020 en C021 toegevoegd aan lijst met prestaties die naast U05 gedeclareerd mogen worden voor de gehele behandeling

Wijzigingen Regeling mondzorg

 • Opnemen A15 in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Verplaatsen T103 en T122 van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Bekijk de uitgebreide toelichting bij de wijzigingen

Tarieven 2024 orthodontische zorg

Ook de tarieven 2024 voor orthodontische zorg van de NZa zijn bekend. De informatie is beschikbaar via de website van de NZa.

Voor de indexatie van de tarieven geldt een percentage van 5,6%.

Lees meer over indexatie

 Belangrijkste wijzigingen regelgeving orthodontische zorg

 • Verduidelijking regelgeving m.b.t. definitie maand en kalendermaand
 • Verduidelijking prestatietitel F811 door toevoeging 'na verlies of onzorgvuldig gebruik'

Wijzigingen Regeling mondzorg

 • In de Regeling mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving
 • Opnemen A15 in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Prestatie A15 is opgenomen in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Verplaatsen T103 en T122 van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Bekijk de uitgebreide toelichting bij de wijzigingen