prestaties, codes en tarieven

Een behandeling bij de tandarts

NZa maakt regels, prestaties en tarieven voor 2025 bekend

Patiënt in de stoel bij de tandarts

NZa start kostenonderzoek mondzorg

1

Wat zijn de maximaal vergoede materiaal- en techniekkosten in 2024?

tarieven-instrumenten

Tarievenboekje 2024 verschenen

intake

Het gebruik van prestatiecode C001: hoe zit het ook alweer?

Wijzigingen bij tarieven tandheelkundige zorg 2024

Wijzigingen bij tarieven orthodontische zorg 2024

overleg

Tarieven en prestaties 2024 tandheelkunde en orthodontie van de NZa bekend

Cover KNMT tarievenboekje 2023 tarieven tandheelkunde en orthodontie en algemene bepalingen

NZa komt met wijzigingen in lijst tariefprestaties

Backoffice van de praktijk

CZ draait verplichte melding AGB-code per prestatie terug