Tarievenboekje 2024 verschenen

Karel Gosselink
2 minuten
Image
tarieven-instrumenten
Het tarievenboekje voor 2024 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2024, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. Zowel de online- als de gedrukte versie zijn inmiddels beschikbaar.

Indexatie tarieven

Alle tarieven in de tarievenlijst 2024 zijn geïndexeerd. De tarieven tandheelkundige zorg stijgen met 5,9% en de tarieven orthodontische zorg met 5,6%.

Tarievenboekje online en nabestellen

Tarievenboekje 2024 (pdf)

Wijzigingen regels tandheelkunde

 • Herziening V-hoofdstuk
 • Regelgeving verduidelijkt en meer patiëntvriendelijke beschreven waar mogelijk
 • Nieuwe prestatie 'volledig vormherstel van de tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)'
 • Prestatie V70 verwijderd en opgenomen in prestatie V74
 • Materiaal- en techniekkosten opgenomen in codes V80 en V85
 • Prestaties voor rubberdam (V50 en E45) samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk (C022)
 • Enkele wijzigingen in losse prestaties
 • Veel wijzigingen in het J-hoofdstuk, onder andere toevoegingen voor klikgebitten
 • Nieuwe prestaties (H36 en H37) voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling
 • G68 verplaatst en verduidelijkt
 • G69 verduidelijkt dat deze prestatie niet van toepassing is voor mondbeschermers t.b.v. sportactiviteiten
 • C020 en C021 toegevoegd aan lijst met prestaties die naast U05 gedeclareerd mogen worden voor de gehele behandeling

Wijzigingen Regeling mondzorg

 • Opnemen A15 in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Verplaatsen T103 en T122 van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Bekijk de uitgebreide toelichting bij de wijzigingen tandheelkunde

 Belangrijkste wijzigingen regelgeving orthodontie

 • Verduidelijking regelgeving m.b.t. definitie maand en kalendermaand
 • Verduidelijking prestatietitel F811 door toevoeging 'na verlies of onzorgvuldig gebruik'

Wijzigingen Regeling mondzorg

 • In de Regeling mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving
 • Opnemen A15 in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Prestatie A15 is opgenomen in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'
 • Verplaatsen T103 en T122 van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Bekijk de uitgebreide toelichting bij de wijzigingen orthodontie