facebook

Tarievenboekje 2024 verschenen

Karel Gosselink
1 minuut
Image
tarieven-instrumenten
Het tarievenboekje voor 2024 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2024, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De online versie is beschikbaar, de papieren versie valt vóór de kerst bij KNMT-leden in de bus.

Indexatie tarieven

Alle tarieven in de tarievenlijst 2024 zijn geïndexeerd. De tarieven tandheelkundige zorg stijgen met 5,9% en de tarieven orthodontische zorg met 5,6%.

Wijzigingen in het tarievenboekje

In het tarievenboekje 2024 heeft de NZa de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Het V-hoofdstuk is herzien
  • Prestatie V70 is verwijderd en opgenomen in prestatie V74
  • Materiaal- en techniekkosten zijn opgenomen in codes V80 en V85
  • De prestatie voor een rubberdam (V50 en E45) zijn samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk (C022)
  • Nieuwe prestaties (H36 en H37) voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling
  • Code G68 is verplaatst en verduidelijkt
  • Code G69 is verduidelijkt dat deze prestatie niet van toepassing is voor mondbeschermers t.b.v. sportactiviteiten
  • Codes C020 en C021 zijn toegevoegd aan lijst met prestaties, die naast U05 gedeclareerd mogen worden voor de gehele behandeling
  • Er zijn meerdere wijzigingen in het J-hoofdstuk doorgevoerd
  • Er zijn meerdere wijzigingen in de Regeling mondzorg doorgevoerd

Tarievenboekje online en nabestellen

Tarievenboekje 2024 (pdf)

Blader online door het tarievenboekje 2024

Nabestellen tarievenboekje 2024