facebook

Spoed… of niet? Beoordeel het snel met het triageschema

Mariska de Beijer
2 minuten
man met kiespijn
Het is aan de telefoon niet altijd makkelijk om in te schatten of een patiënt met een (pijn)klacht direct geholpen moet worden. De triagehandleiding met het handige triageschema uit de richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen, helpt je om snel te bepalen of én binnen welke termijn je de patiënt moet zien. Gebruik jij ‘m al?

Als een patiënt belt met een pijnklacht, dan krijgt hij of zij eerst diegene aan de telefoon die de triage uitvoert. Overdag is dit meestal de balieassistent van de praktijk, maar in de avond of het weekend voert de dienstdoende tandarts, een tandartsassistent of de medewerker van een triagecentrum de triage uit. 

Zorgvuldig luisteren en doorvragen om urgentie te bepalen

Wie de triage ook uitvoert, het staat buiten kijf dat het zorgvuldig moet gebeuren. Om een goede inschatting te maken van de urgentie van de zorgvraag, is het essentieel dat je goed luistert en doorvraagt, maar ook dat je aandacht schenkt aan emoties.

Deze voorbeeldvragen kan je gebruiken als leidraad:

  • Belt de patiënt zelf of belt iemand anders voor hem? In dat laatste geval: kan de patiënt zelf aan de telefoon komen en zo niet, waarom niet? 
  • Wat is er precies aan de hand? 
  • Hoe lang bestaan de klachten, zijn er ook andere klachten?
  • Hoe is het verloop van de klacht(en): is er sprake van verergering of vermindering?
  • Zijn er wellicht bepaalde aandoeningen, gebruikt de patiënt medicijnen? Denk aan antistollingsmedicatie in geval van een nabloeding.
  • Heeft de patiënt zelf al pijnstilling ingenomen ter vermindering van de klachten en zo ja welke en in welke dosering?
  • Is de patiënt ongerust en wat verwacht hij van het gesprek?

Pijnbepaling met Numeric Rating Scale

Het beoordelen van een pijnklacht is altijd lastig. Pijnbeleving is nu eenmaal niet objectief en eenduidig te meten. Een praktisch instrument om via de telefoon te bepalen hoeveel pijn een patiënt ervaart, is de Numeric Rating Scale (NRS):

0 geen pijn geen belemmering in activiteiten
1-2 lichte pijn geen of nauwelijks belemmering in activiteiten
3-4 milde pijn enige belemmering in activiteiten
5-6 matige pijn matige belemmering in activiteiten
7-8 ernstige pijn ernstige belemmering in activiteiten
9-10   ondraaglijke pijn   alles overheersend, belemmering in alle activiteiten

Triagehandleiding met schema

De triagehandleiding met het handige triageschema uit de Praktijkrichtlijn Opvang spoedgevallen helpt je om de juiste vragen te stellen en zo snel te beoordelen of er sprake is van spoed of niet. Deel en bespreek de handleiding en het schema met je team en leg het bij de telefoon. Ben je lid van de KNMT? Dan vind je de triagehandleiding, het schema én de andere hulpmiddelen om de opvang van spoed goed te regelen op knmt.nl/spoed.

Naar de hulpmiddelen voor leden

Open de KNMT Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundig spoedgevallen