Salarissen indexeren: hoe doe je dat?

Hans Scholten
3 minuten
Image
Tandarts en assistent aan het werk
Het eind van het jaar is voor veel werkgevers het moment om te kijken naar de salarissen. Vaak met als gevolg dat de lonen geïndexeerd worden met een bepaald percentage. Met het gedwongen vervallen van de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling vorig jaar zijn er geen door de KNMT geadviseerde salarisschalen meer. Hoe kun je dan toch de salarissen opnieuw vaststellen?

Loonruimte in NZa-tarieven 2024

Een manier om dat te doen is uit te gaan van de door de NZa vastgestelde tarieven voor 2024. De zorgautoriteit berekent die tarieven voor een groot deel (ongeveer tweederde) op basis van de verwachte ontwikkeling van de salarissen van medewerkers en de arbeidskosten van de tandarts-praktijkhouder. In 2024 bedraagt de tariefstijging 5,9%. In die tariefstijging zit een toename van de salarissen en arbeidskosten van 6,3% verdisconteerd.

Loonruimte in de tarieven: berekend op basis van voor- en nacalculatie  

De loonruimte in de tarieven wordt elk jaar vastgesteld op basis van een nacalculatie van de daadwerkelijke lonen van het jaar ervoor en een voorcalculatie van de verwachte lonen voor het komende jaar. Dat is omdat je voor het jaar dat komt wel kunt voorspellen hoe de lonen zich gaan ontwikkelen, maar je weet dat natuurlijk niet zeker. Voor 2024 betekent dat het volgende: bij de vaststelling van de tarieven van 2023 (wat gebeurt in 2022) is de NZa er vanuit gegaan dat de lonen in de mondzorg in 2023 zouden stijgen met 3,7% (voorcalculatie). Dat is later op basis van de daadwerkelijke salarisstijging gecorrigeerd tot 5,2% (nacalculatie). Voor 2024 wordt een stijging van de salarissen verwacht van 4,8% (voorcalculatie). De extra stijging van de lonen in 2023 en de verwachte stijging in 2024 leiden samen tot een toename van de loonruimte in de tarieven van:

5,2% -3,7% =1,5% (verschil voor- en nacalculatie 2023)
  4,8 % (voorcalculatie 2024)
  6,3% loonruimte in tarieven 2024

Bij de vaststelling van de tarieven voor 2025 (wat gebeurt in 2024) wordt de voorcalculatie van de salarisstijging weer gecorrigeerd met behulp van de daadwerkelijke stijging in 2024 (nacalculatie).

Vergelijken met andere sectoren

Een andere manier om de salarissen te bepalen is om te kijken naar min of meer vergelijkbare sectoren. Apothekersassistenten hebben bijvoorbeeld op 1 juli 2023 5% salarisindexatie gekregen. Per 1 januari volgt er een extra indexatie van 2,5%.

Andere mogelijkheden om te benchmarken

Andere opties zijn om te kijken naar het indexeringspercentage van het wettelijk minimumloon, cijfers van het CBS over de ontwikkeling van de cao-lonen of overleggen met je eigen accountant wat op praktijkniveau mogelijk is. 

Ondersteuning door de KNMT?

De KNMT heeft de afgelopen 20 jaar haar leden ontzorgd met behulp van de Arbeidsvoorwaardenregeling. Deze regeling hebben we echter vorig jaar onder druk van de mededingingsautoriteit ACM moeten terugtrekken. Een recent door het bestuur ingestelde arbeidsvoorwaardencommissie gaat nu kijken hoe de dienstverlening van de KNMT er op dit vlak in de toekomst uit moet komen te zien. De verwachting is dat we in de loop van 2024 een besluit nemen over de manier waarop we tandarts-werkgevers helpen bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden in hun praktijken. Tot die tijd kun je gebruikmaken van het Handboek Arbeidsvoorwaarden.

Handboek Arbeidsvoorwaarden

Met bovenstaand bericht wil de KNMT je informeren over verschillende (en openbare) bronnen die je kunnen helpen om de salarissen in je praktijk te indexeren. We brengen nadrukkelijk geen advies hierover uit; dat is uit oogpunt van mededingingsbeperkingen niet toegestaan.