facebook

Oproep KNMT gehonoreerd: ook compensatie loonkosten bij sluiting praktijk uit voorzorg

Hans Scholten
2 minuten
Lege tandartspraktijk
Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag laten weten dat de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij het uit voorzorg sluiten van de praktijk als gevolg van het coronavirus, mits uiteraard ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. De NOW-regeling vervangt de huidige regeling omtrent werktijdverkorting die werkgevers compenseert in de loonkosten.

Vorige week zondag riep de KNMT haar leden op om uitsluitend nog spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten en zo bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Daarbij is het advies gegeven werktijdverkorting aan te vragen en riep KNMT-voorzitter Wolter Brands de overheid op om compensatie voor de loonkosten toe te kennen. Hierover heeft de KNMT de afgelopen dagen nader en constructief overleg gehad met Economische Zaken. Met als resultaat dat het voor compensatie van de loonkosten niet meer van belang is of een onderneming uit voorzorg of op last van de overheid is gesloten.

'Daar zijn we ontzettend blij mee,' zegt Brands. 'We hebben ons advies om de reguliere zorgverlening te staken uitgebracht in afstemming met VWS en van VWS de bevestiging gekregen dat we daarmee handelen in het kader van het verlenen van verantwoorde zorg. De inspectie heeft inmiddels aangegeven dat praktijken hun reguliere zorgverlening moeten staken.'

'Daarmee lag het overduidelijk in de lijn der verwachting dat ook onze leden aanspraak zouden moeten kunnen maken op enige vorm van compensatie. Dat het sluiten op last van de overheid in de NOW-regeling niet (langer) als voorwaarde wordt gesteld, is een stap in de goede richting.’

LET OP: De NOW-regeling op dit moment door het kabinet nader uitgewerkt. De informatie die de KNMT kan verstrekken is gebaseerd op de voorlopige informatie van de betrokken ministeries en organisaties als VNO-NCW, die bij de ontwikkeling betrokken zijn. Een beroep op NOW-regeling kan afhangen van eventuele bevoorschotting (en andere maatregelen) door zorgverzekeraars. De KNMT zoekt op dit moment uit wat dit voor de mondzorg betekent.

Lees meer:

NOW en andere compensatiemaatregelen voor praktijkhouders (voor leden)

Dit bericht is geactualiseerd op 26 maart