Opnieuw inspecties röntgenapparaten bij tandartspraktijken

Hans Scholten
2 minuten
Röntgen-radiologie
Vanaf half maart 2022 voert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) opnieuw inspecties uit bij tandartspraktijken om te controleren of ze voldoen aan de regels voor het bezit en gebruik van röntgenapparatuur. Vijftien willekeurig gekozen praktijken van wie de ANVS vermoedt dat ze geen vergunning of registratie hebben kunnen de komende tijd bezoek verwachten van een inspectieteam.

Het inspectiebezoek richt zich op het bezit van de juiste registratie of vergunning (autorisatie), de deskundigheidseisen voor het werken met straling, het volledig op orde hebben van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het röntgenapparaat en de kwaliteit van onder meer de administratie. 

Constateert de inspecteur een overtreding dan kan de ANVS één of meer interventies toepassen. Dit loopt van een waarschuwing tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke interventies, waaronder het stilleggen van de handelingen met de röntgentoestellen.

Uit onderzoek van de ANVS vorig jaar bleek dat van de 6.000 geregistreerde tandheelkundige praktijken zo’n 85% aan alle vereisten op het gebied van stralingsbescherming voldoet. In de factsheet staat dat de (ruimte van de) röntgenapparatuur moet worden vergrendeld als deze niet gebruikt wordt. In veel praktijken is dat niet mogelijk. Wel moet er toezicht zijn op de (bedienings)apparatuur om gebruik door onbevoegden te voorkomen. Het is ook verstandig om na gebruik de röntgenbuis met de tubus naar beneden gericht terug te plaatsen. Dan zal er nooit een primaire bundel op personen gericht zijn.

Vijf kernpunten om te voldoen aan de regels rond radiologie

Om tandartsen te helpen te voldoen aan de wettelijke eisen rond radiologie en stralingsbescherming heeft de KNMT de richtlijn Tandheelkundige radiologie opgesteld. Dit zijn de vijf belangrijkste punten uit die richtlijn:

  1. Registreer al je röntgentoestellen voordat je ze in gebruik neemt. De installateur kan dat niet voor je doen. 
  2. Zorg dat je een vergunning hebt voor alle Conebeam CT (CBCT) toestellen
  3. Zorg dat je voldoet aan de (na)scholingseisen voor werken met röntgenapparatuur en CBCT.
  4. Zorg voor een overeenkomst met een erkende stralingsbeschermingsdeskundige (SBD), (en schakel deze uiteraard in).
  5. Laat jaarlijks de röntgenbuizen controleren door een bedrijf dat daarvoor een vergunning heeft van de ANVS. 

Alle relevante administratie aangaande de röntgentoestellen en stralingsrisico’s voeg je samen tot een zogenaamd KEW-dossier (KEW staat hier voor kernenergiewet).