facebook

Op komst: minder lasten, meer mondzorg

h.scholten@knmt.nl
1 minuut
Petra van Holst van ZN en minister Schippers van VWS
Het digitaliseren van formulieren in de WLZ, het verbeteren van het machtigingenportaal VECOZO en duidelijker omschrijvingen van prestaties in de tariefbeschikking van de NZa. Dat is de top 3 van administratieve rompslomp die de mondzorg en zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en de NZa gaan aanpakken onder het motto 'Minder lasten, meer zorg'.

Dat is de uitkomst van een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland. Zij ging met vertegenwoordigers van eerstelijns zorg om de tafel om te kijken hoe de partijen samen de administratieve lasten kunnen verminderen. Vandaag werden in Den Haag de resultaten gepresenteerd aan minister Schippers van VWS.

‘De belangrijkste winst van het initiatief vind ik dat de dagelijkse gang van zaken in de mondzorg weer op de kaart staat bij de zorgverzekeraars. De nu gepresenteerde resultaten zijn een goede start, maar de echte winst zit in het structurele karakter van de werkgroep ’, vertelt Albert-Jan Rijnsburger, die namens de KNMT betrokken was bij de werkgroep. ‘Dit biedt onze leden de mogelijkheid om zaken waar ze tegen aan lopen snel via ons bespreekbaar te maken. Dat kan vanaf nu permanent via het eerder door ons geopende meldpunt Regeldruk en administratieve lasten.’

De komende periode blijven de mondzorg en ZN samenwerken aan verschillende initiatieven om de administratieve lasten in de sector te verlichten.

Bekijk de afspraken die voor de mondzorg zijn gemaakt

Heeft u suggesties om administratieve rompslomp te verminderen? Geef ze door: Meldpunt Regeldruk en administratieve lasten