facebook

Onafhankelijke geschilleninstantie voor zorgcontractering gestart

Hans Scholten
1 minuut
Onafhankelijke geschilleninstantie voor zorgcontractering
25 beroeps- en brancheorganisaties in de zorg, waaronder de KNMT, hebben donderdag 2 juni samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant ondertekend, waarmee ze een onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering hebben ingesteld.

Het convenant is aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. De ondertekenaars benadrukten dat het goed is dat deze onafhankelijke geschilleninstantie er nu is: “Deze instantie kan, als een soort laagdrempelige scheidrechter, bijdragen aan een beter contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

De geschilleninstantie kan voor de oplossing of beslechting van een geschil een snel, laagdrempelig en effectief alternatief bieden voor een procedure bij de civiele rechter.

Impasse doorbreken

Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders problemen ondervinden bij het sluiten (precontractueel) of naleven (contractueel) van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de geschilleninstantie uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. Dat kan via verschillende routes afhankelijk van de aard van het dispuut: via mediation, bindend advies of arbitrage.

Eerst Zvw, later Wlz

De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De geschilleninstantie start per direct met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Lees het convenant onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Lees de tegemoetkomingsregeling van ZN in de meerkosten voor kleine zorgaanbieders

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?