NZa hield webinar over kostprijsonderzoek

Hans Scholten
1 minuut
Image
Een webinar kijken
De NZa hield dinsdag 9 april 2024 een webinar over het kostenonderzoek dat ze in 2024 en 2025 uitvoert. Daarin onderzoekt de zorgautoriteit de kostprijzen voor tandheelkundige en orthodontische zorg. In het webinar vertelden medewerkers van de NZa over de inhoud en de planning van het onderzoek.

Ook werd de rol van de NZa toegelicht en de reden waarom ze kostprijsonderzoeken doet.

De NZa heeft het niet mogelijk kunnen maken om het webinar terug te kijken maar je kunt wel ons verslag ervan lezen:

Kostenonderzoek NZa bron voor vaststellen nieuwe tarieven

KNMT volgt het onderzoek nauwgezet

De KNMT is betrokken bij de opzet van het onderzoek en levert inbreng, zowel bij de opzet als tijdens de uitvoering en evaluatie van het onderzoek. We doen dat onder andere op basis van ervaringen van andere eerstelijnsorganisaties die recent met een kostenonderzoek te maken hebben gehad, zoals huisartsenvereniging LHV.

Laatste nieuws kostenonderzoek