Nieuw richtlijnenprogramma KIMO bekend

Mariska de Beijer
1 minuut
kalender
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de meerjarenagenda 2022-2026 bekendgemaakt. De agenda bestaat uit 10 onderwerpen waarvoor klinische praktijkrichtlijnen worden ontwikkeld. Deze onderwerpen zijn door het mondzorgveld zelf aangedragen.

10 onderwerpen voor klinische praktijkrichtlijnen

Klinische praktijkrichtlijnen helpen mondzorgverleners bij het maken van een weloverwogen (behandel)keuze in de praktijk. Voor het opstellen van het richtlijnenprogramma is daarom ook de input van het mondzorgveld gevraagd

Uit die input is er een top 10 van onderwerpen opgesteld: 

  1. indicatiestelling en behandeling tanderosie/gebitsslijtage;
  2. behandeling patiënten met kanker;
  3. behandeling kaasmolaren;
  4. hoe te handelen bij onbegrepen pijn;
  5. uitvoering periodiek mondonderzoek (PMO);
  6. bepaling frequentie van bitewings en solo-opnamen;
  7. opstellen en uitvoeren levensloopbestendig mondzorgplan;
  8. hoe te handelen bij tandletsel/dentaal trauma;
  9. behandeling met directe versus indirecte restauraties;
  10. indicatiestelling temporomandibulaire dysfunctie (TMD).

Volgorde ontwikkeling nieuwe richtlijnen ligt vast

In principe ligt de volgorde van de richtlijnontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor de komende jaren vast. De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) start met het eerste onderwerp van de top 10: indicatiestelling en behandeling tanderosie/gebitsslijtage. 

Ook ruimte om bestaande richtlijnen te herzien

Een klinische praktijkrichtlijn van KIMO heeft een levensduur van 5 jaar. Daarna wordt onderzocht of actualisatie nodig is of dat de richtlijn nog voldoet. In de meerjarenagenda 2023-2026 is daarom ook ruimte om bestaande richtlijnen te herzien als dat nodig is.

Meer informatie over de KIMO meerjarenagenda 2022-2026