Minister neemt onderzoek ‘Stop de stapeling’ over regeldruk zorg in ontvangst

Hans Scholten
3 minuten
Image
Minister Helder neemt het rapport 'Stop de stapeling' in ontvangst
De stapeling van administratieve lasten uit wet- en regelgeving heeft grote impact op de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg. Dat blijkt uit de 23 praktijkverhalen in het narratieve onderzoek 'Stop de stapeling'. Minister Helder nam op woensdag 18 oktober het onderzoeksrapport van de Eerstelijnscoalitie in ontvangst. Als lid van de Eerstelijnscoalitie is de KNMT een van de afzenders.

Op de foto (v.l.n.r.): Reinier Bax (KNMP), Conny Helder, Ellemieke Hin (KNMT), Guus Jaspar (LHV), Ruben Meijer (Public Affairs Eerstelijnscoalitie)

Administratie vormt onevenredige belasting

Hoewel iedereen het erover eens is dat de administratieve belasting in de zorg naar beneden moet, worden zorgaanbieders in de praktijk onverminderd geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die lastenverzwarend uitpakt. De stapeling van deze administratieve lasten raakt met name de kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen. Zij zijn in vergelijking met grote zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, onevenredig veel tijd, energie en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie.

De administratieve lasten zijn door de jaren heen enorm toegenomen. Ik denk dat ik 30 procent van de tijd bezig ben met administratieve zaken. Voor een deel hoort het erbij, maar er zit ook een deel bij dat z’n doel voorbijschiet – verloskundige en manager verloskundigenpraktijk

Onderzoek brengt gevolgen regeldruk in kaart

In het onderzoek vertellen 23 zorgaanbieders over de concrete gevolgen die zij in de praktijk ondervinden van administratieve verplichtingen en verantwoordingseisen. Zij vertellen over de tijd en energie die het kost om complexe regelgeving te doorgronden. Over de kosten die het met zich meebrengt en de invloed die het heeft op hun werkplezier. En over hun vrees dat de sterke toename van administratieve lasten jonge zorgverleners ervan weerhoudt te kiezen voor het vak of voor een eigen praktijk.

De tandartsen die van de opleiding komen worden zzp’er of gaan in loondienst, omdat ze weten dat ze als praktijkeigenaar een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan regels en gedoe – jeugdtandarts en praktijkeigenaar

Betrek zorgaanbieders bij nieuwe wetgeving

De Eerstelijnscoalitie (ELC) stelt het op prijs dat minister Helder het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst wilde nemen. Eerder toonde de minister zich ook ontvankelijk voor geluiden uit het veld door het indrukken van de pauzeknop voor de openbare jaarverantwoording. De Eerstelijnscoalitie hoopt dat deze verhalen uit de praktijk nog meer inzicht geven in de complexiteit en de kosten die elke nieuwe administratieve handeling in de praktijk met zich meebrengt.

KNMT-bestuurslid Ellemieke Hin, die samen met Reinier Bax (bestuurslid KNMP) en Guus Jaspar (bestuurslid LHV) het rapport namens de ELC aanbood: “Wij hopen op een nieuw publiek debat over verantwoording en praktijkhouderschap in de eerstelijnszorg. Door eerstelijns zorgaanbieders meer te betrekken bij relevante wetgevingstrajecten kan wetgeving worden gerealiseerd die in de praktijk goed werkbaar en passend is.”

Minder papier, meer tijd en werkplezier

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport nam het rapport met belangstelling in ontvangst. "Met het actieplan '(Ont)regel de Zorg' halen we, samen met het werkveld, een hoop administratieve druk weg bij zorgverleners. Dat is belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat er meer tijd is om zorg te verlenen en plezier in het werk te houden. Maar we zijn er nog niet. Regeldruk blijft een veelkoppig monster dat groeit en groeit. Daarom is het vervolgadvies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving van vorige week zeer welkom. De aanbevelingen geven richting om het verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigingen. Zodat je straks alleen nog hoeft te verantwoorden wat écht nodig is om goede zorg te leveren. Minder papier, meer tijd en werkplezier. Ik ga ermee aan de slag, samen met alle partijen van het Integraal Zorgakkoord."

Over het onderzoek 'Stop de stapeling'

Voor het onderzoek zijn 23 zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg geïnterviewd: 7 huisartsen, 5 apothekers, 2 tandartsen, 4 verloskundigen en 5 vrijgevestigde praktijken (logopedie, diëtist, psycholoog, etcetera). In de interviews is gevraagd naar ervaringen met administratieve verplichtingen uit zowel huidige wetgeving als nieuwe wetgeving.

Rapport 'Stop de stapeling' 

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit 9 eerstelijnsorganisaties: KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen, orthodontisten en mka-chirurgen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), PPN (paramedici), NVM-mondhygiënisten, NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici).