facebook

Minister informeert Kamer over project mijden mondzorg op financiële gronden

Hans Scholten
2 minuten
Image
De helpende hand bieden
Minister Kuipers van VWS heeft de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’. In de tweede voortgangsrapportage van de projectgroep, waarin ook de KNMT via de Mondzorgalliantie participeert, worden verschillende oplossingen onderzocht om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van mondzorg.

De minister stelt in zijn brief aan de Kamer dat de ‘Handreiking (acute en) noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen’ van de Mondzorgalliantie  een belangrijke basis is voor het inrichten van verbeteringen in de toegankelijkheid van de mondzorg. “We moeten bij de toegang tot de mondzorg de betaalbaarheid van de zorg voor ogen houden, juist ook in het belang van de premiebetaler, en daarbij ook kritisch kijken naar welke maatregelen ook daadwerkelijk effectief en zinnig zijn”, schrijft de minister.

Besluit over maatregelen aan nieuwe kabinet

Kuipers laat ook weten dat hij het aan zijn opvolger in een nieuw kabinet laat om het advies van de projectgroep te betrekken bij eventueel te nemen maatregelen.  

Signalen over toenemende ongelijkheid mondzorg en mondgezondheid

Het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’ is begin 2023 gestart naar aanleiding van signalen over toenemende sociale ongelijkheid ten aanzien van de mondzorg en de mondgezondheid, ook tussen gemeenten. Het project is een samenwerking van de ministeries van VWS en Sociale Zaken, de Mondzorgalliantie (KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT), Divosa, VNG, ZN en Patiëntenfederatie Nederland en loopt tot medio 2024.

Projectgroep analyseert verschillende oplossingen

In de voortgangsrapportage doet de projectgroep verslag van de verschillende landelijke en lokale oplossingen. Ze doet dit als uitvloeisel van de in de eerste fase van het project getrokken conclusie dat er niet één oorzaak voor het probleem is en dus ook niet één simpele oplossing.

Aanpassing basispakket, landelijke en lokale regelingen

Oplossingen die geanalyseerd zijn, zijn verschillende aanpassingen van het basispakket. Daaronder ook de door de KNMT bepleite uitbreiding van de aanspraak op mondzorg tot en met 25 jaar en vanaf 75 jaar. Ook is gekeken naar het inrichten van specifieke landelijke regelingen voor de doelgroep, lokale regelingen en het versterken van de aandacht voor mondgezondheid in de collectieve preventie en jeugdgezondheidszorg.

Projectgroep werkt nu aan advies

De projectgroep bevindt zich ondertussen in de derde en laatste fase van het project: het komen tot een advies. Onderdeel van deze fase zijn gesprekken van het ministerie van VWS met het Zorginstituut Nederland om een pakketadvies te krijgen en pilots in gemeenten om lokale regelingen beter in te zetten. De KNMT blijft zich daarin hard maken voor het inzetten op maatwerk, samen met ONT en NVM-Mondhygiënisten vanuit de Mondzorgalliantie.