facebook

Meer duidelijk over continuïteitsbijdrage-regeling - maar nog niet alles

Hans Scholten
3 minuten
Opheldering
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 mei een nadere aankondiging gedaan over de langverwachte continuïteitsbijdrage die dient als compensatie voor de omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. Dat bericht is vandaag aangevuld met een uitleg over de berekening van de hoogte van de continuïteitsbijdrage en enkele details over het proces zelf.

Belangrijk onderdeel van het bericht van vandaag is het percentage van de omzet binnen de verzekerde zorg, dat door de continuïteitsbijdrage zal worden vergoed. De informatievoorziening van ZN is echter gefragmenteerd en geeft nog steeds niet de gewenste duidelijkheid.

Nieuwsbericht ZN: over de uitwerking van de continuïteitsbijdrage-regeling

Uitleg en details continuïteitsbijdrage-regeling (pdf)

Traag proces

De continuïteitsbijdrage voor de mondzorg bedraagt 81% van de omzetderving over verzekerde zorg. De behaalde omzet op basis van verrichtingen die als “inhaalzorg” kunnen worden gekarakteriseerd (omzet boven de vastgestelde normomzet), wordt slechts voor 48% vergoed.

Nu de voorwaarden van de betalingsovereenkomst die praktijkhouders moeten gaan afsluiten (nog steeds) niet bekend zijn, kunnen geen conclusies worden getrokken. Zonder deze voorwaarden te kennen is het ook nog niet duidelijk hoe het gecommuniceerde percentage in de praktijk uit zal pakken. ZN verwacht pas over twee weken specifieke informatie over de betaalovereenkomst te kunnen verstrekken, die voor de gehele zorg zal gelden.

De gezamenlijke mondzorgkoepels hebben komende week een technisch en een bestuurlijk overleg met ZN ingepland met als doel de noodzakelijke helderheid op de inhoud en het tijdspad te krijgen. Aanstaande maandag en woensdag vinden deze overleggen plaats. Wij zetten ons er maximaal voor in om de situatie in de mondzorg scherp op het netvlies van de betrokken partijen te houden.

In het verlengde hiervan wordt een extra overleg met VWS gepland.

Wij dringen er op aan om de voorwaarden van de betaalovereenkomst zo snel mogelijk bekend te maken zodat zorgaanbieders tot een weloverwogen keuze kunnen komen.

Overleg met de banken 

Wij realiseren ons dat de huidige situatie waarin de datum voor het ontvangen van de noodzakelijke hulp steeds opschuift, teleurstellend is. Voor steeds meer praktijken ontstaan ernstige financiële problemen. Nu er meer zicht is op de continuïteitsbijdrage-regeling zullen wij onze gesprekken met diverse stakeholders verder intensiveren. Zo hebben wij volgende week ook een bestuurlijk overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken en een overleg met de sectorspecialisten van de grote banken staan, om met hen te spreken over de ernst van de situatie.

Doel van het bestuurlijk overleg is versoepeling van de voorwaarden voor tijdelijke overbruggingskredieten voor zorgaanbieders.

Daarnaast wordt door experts gewerkt aan een juridische analyse van de reeds kenbare stukken en worden financiële scenario’s doorgerekend.

Meld betalingsproblemen bij het Financieel Corona Loket

Tot slot roepen wij KNMT-leden op om betalingsproblemen die zij verwachten binnen nu en 14 dagen actief te melden bij het Financieel Corona Loket. Ook met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling kunt u bij het loket terecht. De mondzorgalliantie neemt ze mee in de geplande overleggen.

In het Financieel Corona Loket (voor leden):

alle informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT - 2 mei