Synoniemen

  • verlengde-armconstructie
  • verlengde-arm
  • verlengde armconstructie
  • verlengde arm
  • taakdelegatie
  • verlengde arm constructie
07 februari 2019

Het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde kan met 71 omhoog tot 311 studenten per jaar, stelt het Capaciteitsorgaan. De KNMT is blij met dit advies en vraagt de minister nu om snel in actie te komen. 

18 december 2018

‘Een slechte zaak voor de patiënt’, zo reageert KNMT-voorzitter Wolter Brands op de instemming van de Tweede Kamer vandaag met het taakherschikkingsexperiment van minister Bruins. Hij is teleurgesteld maar nog niet klaar om de handdoek te werpen:  ‘We wenden ons nu tot de Raad van State om de haken en ogen aan dit besluit nogmaals onderbouwd onder de aandacht te brengen.'

12 december 2018

Het CDA en de SP hebben moties ingediend tegen de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. De minister wil in mei 2020 starten met het experiment taakherschikking.

05 december 2018

De Tweede Kamer grijpt nog een laatste keer de kans om zich uit te spreken over de taakherschikking in de mondzorg. Tijdens de afgelopen procedurevergadering van woensdag 5 december hebben zowel het CDA als de SP aangegeven moties in te willen dienen over de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de moties worden ingediend.

27 november 2018

Minister Bruins voor Medische Zorg komt niet met de gevraagde aanvullende argumentatie in zijn beantwoording van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. "Ik ben voor taakherschikking, ook wanneer de minister van OCW op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan besluit om meer tandartsen op te leiden", aldus Bruins. "Het een hoeft het ander niet uit te sluiten."

07 november 2018

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft het Capaciteitsorgaan opdracht gegeven te komen met een nieuwe raming voor de capaciteit in de mondzorg. Dit naar aanleiding van de discussie die enige maanden geleden ontstond over de capaciteitsraming door onderzoeksbureau Panteia, en het experiment taakherschikking.

16 oktober 2018

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over het experiment met taakherschikking in de mondzorg is door minister Bruno Bruins uitgesteld tot november.

05 oktober 2018

Op vrijdag 28 september kwam de ledenraad in Nunspeet bijeen voor de 207e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT. Belangrijke agendapunten waren de nieuwe contributiestructuur en het aantrekken van een vierde bestuurslid.

01 oktober 2018

In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer vragen aan minister Bruno Bruins van VWS gesteld over het experiment taakherschikking. Dit naar aanleiding van zijn Algemene Maatregel van Bestuur van vlak voor het zomerreces.

27 september 2018

De Tweede Kamer legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het experiment van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig – dus zonder opdracht van een tandarts – caviteiten te laten behandelen, röntgenfoto’s te laten maken en verdoving te laten geven.