Taakherschikking, taakdelegatie en mondhygiënisten: hoe zit dat?

Mariska de Beijer
2 minuten
Image
Assistent maakt röntgenfoto
Sinds 1 juli 2020 loopt het experiment 'Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist'. Mondhygiënisten die meedoen met het experiment hebben ruimere bevoegdheden dan mondhygiënisten die niet meedoen. We zetten op een rijtje welke gevolgen het experiment heeft voor het al dan niet (moeten) delegeren van voorbehouden handelingen.

 In de mondzorg kennen we 5 voorbehouden handelingen:

  • heelkundige handelingen;
  • injecties geven;
  • onder narcose brengen;
  • gebruik van radioactieve stoffen en toepassen van ioniserende straling;
  • voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 

Mondhygiënisten

Er is sprake van taakdelegatie als de tandarts(specialist) een voorbehouden handeling uitbesteedt aan een mondzorgverlener zonder BIG-registratie. Bijvoorbeeld aan een assistent, een houder van een niet-erkend buitenlands tandartsdiploma of een student Tandheelkunde. Maar hoe zit het precies met mondhygiënisten? Sinds 1 juli 2020 loopt immers het experiment 'Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist'. Als gevolg daarvan hebben mondhygiënisten die meedoen met het experiment ruimere bevoegdheden dan mondhygiënisten die niet meedoen.

Mondhygiënisten die NIET meedoen met het experiment

Mondhygiënisten zijn functioneel zelfstandig bevoegd om in opdracht van een tandarts verdoving te geven en primaire cariës te behandelen. Toezicht en/of tussenkomst van de tandarts(specialist) is niet vereist voor deze handelingen. Voor alle andere voorbehouden handelingen, waaronder het maken van röntgenfoto’s, hebben mondhygiënisten geen functionele zelfstandige bevoegdheid en gelden de eerder genoemde 6 normen.

Let op! De wet kent de mondhygiënist weliswaar functionele zelfstandigheid toe, maar maakt daarbij geen onderscheid in de duur van de gevolgde opleiding. Voor 2006 duurde de opleiding 2 of 3 jaar, na 2006 4 jaar. Het geven van anesthesie maakt sinds 1995 onderdeel uit van de opleiding. Het behandelen van primaire cariës maakte géén deel uit van de 2 of 3 jarige opleiding. Ga na hoe de mondhygiënist de vereiste bekwaamheid heeft verkregen vóórdat je een opdracht geeft.

Mondhygiënisten die WEL meedoen met het experiment

Mondhygiënisten die afgestudeerd zijn in of na 2006 en die meedoen met het experiment zijn zelfstandig bevoegd voor het

  • geven van verdoving;
  • behandelen van primaire cariës;
  • maken van röntgenfoto’s.

Een opdracht, toezicht en/of tussenkomst van de tandarts(specialist) is niet vereist voor deze handelingen. Geregistreerd-mondhygiënisten mogen deze handelingen conform de eisen van de Wet BIG ook delegeren aan mondzorgverleners die niet BIG-geregistreerd zijn. 
Voor alle andere voorbehouden handelingen hebben geregistreerd-mondhygiënisten geen functionele zelfstandige bevoegdheid en gelden de eisen van de wet BIG.