facebook

Lage ww-premie betalen? Regel het vóór 1 juli

Hans Scholten
1 minuut
Contract ondertekenen
Voor medewerkers met een vast contract met een vast aantal uren betaalt een tandarts-werkgever een lagere ww-premie dan andere soorten contracten. Maar, dan moet er wel voor 1 juli een schriftelijk exemplaar van dat contract zijn.

Met inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het soort contract dat een werkgever met zijn medewerkers is aangegaan. De hoofdregel is dat voor een vast contract met een vast aantal uren een lage premie (2,94%) mag worden betaald, terwijl voor een tijdelijk contract of een vast contract met een wisselend aantal uren een hoge premie (7,94%) moet worden betaald.

Vanwege het coronavirus extra tijd

Werkgevers komen alleen in aanmerking voor het betalen van de lage WW-premie als ze over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst beschikken. Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, kreeg een werkgever oorspronkelijk tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Maar vanwege COVID-19 werd deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Wie dit niet voor 1 juli 2020 heeft geregeld, betaalt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge premie. 

Alternatief: addendum ondertekenen

Heb je werknemers voor onbepaalde tijd en met vaste uren in je praktijk werken zonder dat je beschikt over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Vraag jouw medewerkers dan een addendum te tekenen. De KNMT heeft daarvoor een model-addendum en begeleidende brief ontwikkeld.

Geen ‘fysiek’ contract? Onderteken een addendum