facebook

KNMT-verkiezingsboodschap: Houd een gezonde mond bereikbaar!

Hans Scholten
2 minuten
Image
Behandeling bij de tandarts
Goede mondzorg is van cruciaal belang voor de gezondheid. De toegankelijkheid ervan staat echter onder druk. Met een nieuw kabinet op komst pleit de KNMT in de ‘Agenda voor de Mondzorg’ bij de verschillende politieke partijen voor structurele aandacht en investeringen om goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen in Nederland te waarborgen.

De ‘Agenda voor de Mondzorg’ hebben we als inbreng geleverd bij (de programmacommissies van) politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 22 november 2023. Met de concrete voorstellen in de agenda willen we de partijen helpen om een gezonde mond bereikbaar te houden voor iedereen in Nederland.

Meer tandartsen, minder regels, steun voor kleinschalige mondzorg

Daarvoor moeten er meer tandartsen worden opgeleid, vragen we de politiek extra alert te zijn op onnodige bureaucratie en regeldruk en willen we dat kleinschalig ondernemerschap in de mondzorg mogelijk blijft. 

Daarnaast is er speciale aandacht voor de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen en het thema bestaanszekerheid. We pleiten daarbij in het kader van de door ons voorgestane maatwerkaanpak ook voor gerichte verruiming van mondzorg in de basisverzekering: voor iedereen tot en met 25 jaar en voor kwetsbare ouderen. 

Gerichte verruiming mondzorg in de basisverzekering

Met de uitbreiding van de aanspraak voor jongeren tot en met 25 jaar zorgen we ervoor dat iedereen totdat hij of zij fysiologisch is uitgegroeid ‘drempelvrij’ naar de tandarts kan. De gelaats- en gebitsontwikkeling van kinderen is immers pas voltooid als zij 23 jaar zijn, en de hersenontwikkeling pas bij 25 jaar. Jongeren worden vanaf 18 jaar weliswaar als zelfstandig gezien maar kunnen tegelijkertijd vaak de gevolgen van het ontbreken van goede mondzorg niet overzien.

Voor kwetsbare ouderen geldt dat complexe medische problematiek de gezondheid van de mond beïnvloed en andersom. Deze groep moet zo min mogelijk hinder ondervinden om mondzorg te kunnen krijgen en hoort daarom volgens ons ook thuis in de basisverzekering.

Tot slot lanceren we binnenkort samen met NVM-mondhygiënisten en ONT een handreiking die gemeentes helpt acute en noodzakelijke mondzorg aan financieel kwetsbare mensen binnen bestaande gemeentelijke regelingen aan te bieden. In de Agenda voor de Mondzorg vragen we de politiek om steun voor deze handreiking.

Bekijk de Agenda voor de Mondzorg (pdf)