KNMT komt met Handboek Arbeidsvoorwaarden

Karel Gosselink
2 minuten
handboek-arbeidsvoorwaarden
De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) is niet langer beschikbaar voor KNMT-leden. In plaats daarvan biedt de KNMT een model-handboek Arbeidsvoorwaarden aan, waarin je naar eigen inzicht arbeidsvoorwaarden voor jouw praktijk kunt vastleggen.

Een op maat gemaakt Handboek Arbeidsvoorwaarden

Het Handboek Arbeidsvoorwaarden – downloadbaar in Word-format – is een model met zowel ‘keuzes’ als ‘opties’. Aan de hand hiervan stel je een eigen ‘op maat gemaakt’ Handboek Arbeidsvoorwaarden op voor je praktijk. Daar waar ‘keuze’ staat, is het belangrijk één van de genoemde keuzes op te nemen, daar waar ‘optie’ staat, heb je de keuze deze optie over te nemen of niet. Van belang is wel om goed te letten op de aanvullende informatie in de voetnoten onderaan de pagina’s van het model.

Voldoet aan wettelijke bepalingen

Het Handboek bestaat in de basis uit wettelijke bepalingen. Daarom wordt met klem aangeraden inhoudelijk niets aan het model te wijzigen, met uitzondering van de te maken keuzes of de te schrappen opties. Zo blijft je eigen Handboek Arbeidsvoorwaarden voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Addendum voor eventuele afwijkingen

Mocht je bepalingen in het Handboek Arbeidsvoorwaarden willen opnemen die afwijken van de bepalingen die je momenteel hanteert – denk aan het verminderen van het aantal bovenwettelijk toegekende vakantiedagen, maar hogere salarissen - dan moet je dit per werknemer samen overeenkomen. Met een addendum kunnen werkgever en werknemer vervolgens de nieuwe versie van toepassing verklaren.

Bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gewoon van kracht

Het is waarschijnlijk dat je de inhoud van de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing hebt verklaard in de arbeidsovereenkomst(en) die je met je personeel hebt afgesloten. Daar komt uiteraard geen verandering in: de bestaande én al afgesproken arbeidsvoorwaarden blijven gewoon van kracht.

Model-handboek Arbeidsvoorwaarden