facebook

Kamerleden vragen om verduidelijking uitspraken schooltandarts

Hans Scholten
2 minuten
Meisje bij de tandarts
Tweede Kamerleden Van den Hil, Van der Woude en De Kort van de VVD vragen om verduidelijking over mogelijke plannen van het kabinet met de schooltandarts. Ze doen dat naar aanleiding van een artikel over het armoedebeleid van minister Schouten in het Algemeen Dagblad.

Ze willen van de ministers Schouten van Armoedebeleid, Kuipers van VWS en Dijkgraaf van Onderwijs onder andere weten of er bij het initiatief tot een eventuele terugkeer van de schooltandarts rekening gehouden wordt met de reeds bestaande personeelstekorten in de sector. 

Ook vragen ze of de ministers hebben overwogen om in te zetten op gerichte voorlichting om (financiële) angst voor een mondzorgbezoek weg te nemen bij gezinnen. Dit omdat mondzorg voor kinderen immers gedekt wordt door de basisverzekering. 

De Kamerleden willen daarnaast weten of er al overleg is gevoerd over een eventuele terugkeer van de schooltandarts en of de ministers daarbij het mondzorgveld hebben betrokken.

De Kamerleden komen met deze vragen naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad waarin minister Schouten aangaf na te denken over een bredere inzet van de tandarts op scholen (inlog vereist). Daartoe werd in juni ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer

Inzet schooltandarts beperken tot lokaal maatwerk

De KNMT is blij met de verhelderende vragen van de Kamerleden, omdat die helpen bij het vinden van de beste oplossing om meer kinderen met een gezond gebit te laten opgroeien. Wij vinden dat de inzet van de schooltandarts beperkt moet worden tot lokaal maatwerk, namelijk in die wijken en bij die groepen waar de opkomst bij de tandarts laag is en andere maatregelen bewezen niet werken. 

Zorgen dat alle kinderen een 'huistandarts' krijgen

Uitbreiding van het aantal schooltandartsen en landelijke dekking realiseren is niet realistisch gezien het tekort aan mondzorgverleners. En ook niet efficiënt en wenselijk, want het is belangrijk dat kinderen een ‘huistandarts’ krijgen, waar ouders er altijd bij zijn en die er onafhankelijk van iemands leeftijd en schoolsituatie is.

Samenwerking met scholen, consultatiebureaus en zorgverzekeraars nodig

Bij het bereiken van kinderen die nu niet bekend zijn bij een mondzorgpraktijk kunnen scholen overigens wel een belangrijke rol spelen, wat de KNMT betreft. Datzelfde geldt voor consultatiebureaus, waar actieve doorverwijzing tot een significant hogere opkomst bij de tandarts leidt. Ook zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol: zij zouden ouders wier kinderen niet op controle gaan structureel moeten aanschrijven, om ze erop te attenderen dat bezoek aan de tandarts tot 18 jaar onder het basispakket valt. Ook dat is een bewezen effectieve aanpak.

In gesprek voor toegankelijke mondzorg voor alle kinderen

De KNMT heeft de afgelopen tijd veel contact gehad met verschillende Tweede Kamerleden over dit dossier. We blijven met hen in gesprek om de toegankelijkheid van de mondzorg voor kinderen te verbeteren. Ook verwachten we aan tafel te komen met de betrokken ministers om tot praktische en realistische oplossingen te komen die bijdragen aan de mondgezondheid van alle mensen in Nederland. Het capaciteitstekort verkleinen is daarvan de basis.

Kamervragen schooltandarts