IGJ start onderzoek naar taakdelegatie in de mondzorg

Karel Gosselink
2 minuten
Image
Behandeling
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat van april tot en met december 2024 onderzoeken hoe de uitvoering van voorbehouden handelingen en taakdelegatie is georganiseerd in het mondzorgveld. Zo’n 50 tot 100 mondzorgpraktijken kunnen een onaangekondigd IGJ-bezoek verwachten.

IGJ wil compleet beeld van taakdelegatie

Volgens de inspectie worden in Nederlandse mondzorgpraktijken geregeld voorbehouden handelingen uitgevoerd middels taakdelegatie. Voor de veiligheid van patiënten is het van belang dat dit op verantwoorde wijze gebeurt en in overeenstemming met de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), aldus de IGJ. Met haar onderzoek wil de inspectie een actueel en compleet beeld krijgen van de organisatie van taakdelegatie in mondzorgpraktijken. 

Geen rapportage op praktijkniveau

De opgehaalde informatie zal de IGJ samenvatten in één rapport, dat geen informatie zal bevatten dat herleidbaar is naar individuele praktijken. Naar verwachting wordt het rapport in de eerste helft van 2025 gepubliceerd op de website van de inspectie en wordt het gedeeld met diverse stakeholders, waaronder de KNMT. De bezochte praktijken zullen geen rapportage op praktijkniveau ontvangen. 

Vragen die de IGJ beantwoord wil krijgen met haar onderzoek naar voorbehouden handelingen en taakdelegatie:

  • Hoe bepaalt de opdrachtgever de bekwaamheid van opdrachtnemer voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling?
  • Hoe geeft de opdrachtgever, indien nodig, aanwijzingen omtrent het verrichten van de voorbehouden handeling door opdrachtnemer? 
  • Op welke wijze verzekert de opdrachtgever toezicht op de uitvoer van de voorbehouden handeling door opdrachtnemer? 
  • Op welke wijze verzekert de opdrachtgever de mogelijkheid van tussenkomst bij de uitvoer van de voorbehouden handeling door opdrachtnemer? 
  • Hoe bepaalt de opdrachtnemer dat hij redelijkerwijs beschikt over de bekwaamheid die nodig is voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling? 
  • Op welke wijze wordt de cliënt geïnformeerd dat de voorbehouden handeling uitgevoerd wordt in taakdelegatie? 
  • Op welke wijze geeft de cliënt toestemming voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling in taakdelegatie en op welke wijze wordt deze toestemming vastgelegd?

Voorbehouden handelingen volgens Wet BIG

Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) mogen voorbehouden handelingen gedelegeerd worden aan medewerkers die op grond van de Wet BIG niet zelfstandig bevoegd zijn om deze handelingen te verrichten. De voorbehouden handeling wordt dan uitgevoerd in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde zorgverlener.