Help vmbo’ers kiezen voor opleiding tot tandartsassistent

Hans Scholten
2 minuten
Image
Tandartsassistent, iets voor jou?
De maand januari is voor leerlingen van het vmbo traditioneel de tijd dat ze zich oriënteren op een vervolgopleiding. Er zijn dan veel open dagen waarop ze met verschillende onderwijsinstellingen en opleidingsmogelijkheden kennis kunnen maken. Dat maakt deze periode een goed moment om het beroep van tandartsassistent onder de aandacht te brengen. Doe je mee?

In Nederland is een groot gebrek aan tandartsassistenten. Alleen al in de vacaturebank op de website van de KNMT staan bijvoorbeeld meer dan 150 vacatures open. Het is dus hoognodig dat er meer mensen instromen. Om meer scholieren en zij-instromers te stimuleren om te kiezen voor het vak van tandartsassistent is er de campagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?’

Laten zien hoe leuk het werk is

Het doel van deze beroepskeuzecampagne is om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe leuk het werk van een tandartsassistent is. Zo wekken we interesse voor het beroep en de opleiding die nodig is om in de mondzorg aan het werk te kunnen.

Je ervaart het tijdens je bezoek aan de praktijk

Om een zo groot mogelijk bereik te creëren voor de campagne, moet hij zichtbaar worden in zo veel mogelijk tandartspraktijken. Met alle bezoekjes die mensen in Nederland aan de tandarts brengen, hebben de praktijken gezamenlijk een miljoenenbereik. Daar komt nog eens bij dat als je de campagne bij de tandarts ziet, je het beroep ook meteen in actie kunt zien. Wat is er overtuigender dan dat?

Maak de campagne zichtbaar

We roepen mondzorgpraktijken dan ook op om de campagne zichtbaar te maken in de wachtkamer, bijvoorbeeld door de poster op te hangen of flyers uit te delen. Ook kun je de campagne vermelden op tv-schermen, in eigen nieuwsbrieven of op socialmediakanalen. We nodigen daarnaast opleidings- en onderwijsinstellingen van harte uit gebruik te maken van de campagne-uitingen.

Doe mee met de campagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?’

Direct posters en/of flyers bestellen

Like of deel deze post op Instagram of deze post op Facebook

De KNMT en het vak van tandartsassistent

De beroepsvoorkeurscampagne is een van de activiteiten die de KNMT ontplooit om praktijken te helpen aan voldoende, goed gekwalificeerde en tevreden tandarts- en preventieassistenten. 

Zo ontwikkelen we momenteel een eenduidige kwaliteitsnorm voor particuliere opleidingen, het zogenaamde ABC-model. Studenten zijn daarmee zeker van een gedegen opleiding en tandarts-werkgevers weten dat ze gekwalificeerde medewerkers aannemen. 

We ondersteunen daarnaast bij het maken van afspraken over faire arbeidsvoorwaarden; momenteel onderzoeken we hoe we onze leden daar in de toekomst bij kunnen helpen. 

Ook helpen we praktijken bij het werven van stagiairs

Tot slot stellen we veel van onze informatie over wet- en regelgeving, richtlijnen enzovoort beschikbaar voor alle medewerkers in de praktijk, om teams in staat te stellen optimaal samen te werken.