Gevolg Deliveroo-arrest: toets uitvoering modelovereenkomst van opdracht aan daadwerkelijke afspraken

Karel Gosselink
2 minuten
Image
overleg
Een praktijkeigenaar en een tandarts-zzp’er moeten samen toetsen of de uitvoering van de modelovereenkomst van opdracht overeenstemt met de daadwerkelijke afspraken. Is dit het geval, dan is de kans op schijnzelfstandigheid erg klein. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest heeft gedaan.

Fietskoeriers werkten als schijnzelfstandigen, aldus Hoge Raad

Fietskoeriers die jarenlang maaltijden bezorgden voor Deliveroo waren geen ondernemers, zoals Deliveroo claimde, maar werknemers. De Britse onderneming liet hen sinds 2018 als schijnzelfstandigen werken. Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad dat op 24 maart is gepubliceerd. 

Feitelijke omstandigheden bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad volgt met het Deliveroo-arrest haar huidige opvattingen, waarbij allereerst de feitelijke omstandigheden bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, alle overige omstandigheden daarbij betrekkend. Een onderdeel daarvan is het inbeddingscriterium: een zzp’er werkt in feite in dienstverband als hij een vast onderdeel van de organisatie is of tijdelijk een functie vervult die als vast onderdeel van de organisatie kan worden beschouwd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit criterium doorslaggevend maken als beoordelingscriterium, wat nu nog niet het geval is. 

Hoge Raad spreekt zich niet uit over inbeddingscriterium

De verwachting was dat de Hoge Raad zich in haar arrest duidelijker zou uitspreken over dit inbeddingscriterium, maar dat heeft zij niet gedaan. Het is volgens de Hoge Raad aan de politiek om van het inbeddingscriterium een doorslaggevend criterium voor de beoordeling van de aard van een arbeidsrelatie te maken.

Toetsen of afspraken uit overeenkomst van opdracht worden uitgevoerd

Voor tandartsen betekent het Deliveroo-arrest dat zij samen met waarnemers en praktijkmedewerkers moeten toetsen of de afspraken die zij hebben vastgelegd in - door de Belastingdienst beoordeelde – modelovereenkomsten van opdracht daadwerkelijk worden uitgevoerd. Is dit inderdaad het geval, dan is de kans erg klein dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. 

Bij inhuren assistent is vaak sprake van schijnzelfstandigheid

Bij het inhuren van een (preventie- of ortho-)assistent middels een overeenkomst van opdracht is de situatie anders. Hierbij wordt al snel voldaan aan criteria voor een arbeidsovereenkomst en is er vaak sprake van schijnzelfstandigheid. 

Minister komt voor de zomer met voortgangsbrief

Voor verdere ontwikkelingen rond de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wachten wij de volgende voortgangsbrief van minister Van Gennip af. Deze wordt naar verwachting nog voor de zomer gepubliceerd.

Heb je vragen? Stel ze, bij voorkeur per mail, aan het team Ledenservice: ls@knmt.nl