Geen voorrang voor mondzorg bij boostershot

Hans Scholten
2 minuten
Vaccinatie
De mondzorg behoort niet tot de groep zorgverleners die met voorrang in aanmerking komt voor een boostervaccinatie. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten na vragen daarover van de Mondzorgalliantie. De alliantie van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft begrip voor de keuze van het ministerie maar vindt wel dat er erg ongelukkig over gecommuniceerd is.

In haar communicatie over het boostershot gaf het ministerie van VWS soms aan dat ‘alle zorgverleners met direct patiëntencontact’ versneld in aanmerking zouden komen voor een boostervaccin. Op andere momenten werd de doelgroep verbijzonderd en werden specifieke zorgberoepen vermeld. Dat heeft jammer genoeg tot veel verwarring geleid, zo heeft de Mondzorgalliantie gemerkt.

Vertrouwen in geldende hygiënemaatregelen

In antwoord op vragen van de alliantie naar aanleiding van de verwarring geeft het ministerie aan dat de bescherming van de huidige vaccinatie tegen ziekenhuisopnames en ernstige klachten nog steeds heel goed is. Daarbij heeft het ministerie nogmaals bevestigd dat de mondzorgpraktijken geen besmettingshaarden vormen. Dat verstevigt het vertrouwen in de toegevoegde waarde van de geldende hygiënemaatregelen verder. Dat zijn de combinatie van de richtlijn infectiepreventie met de Leidraad Mondzorg Corona en de daarbij behorende triage, die zoveel mogelijk uitsluit dat patiënten met corona naar de praktijk komen. 

Boostershot eerst voor ouderen en zorgverleners met coronapatiënten

De groepen in de samenleving die nu wel voorrang krijgen met een boostervaccinatie zijn oudere leeftijdsgroepen waarvan is aangetoond dat de bescherming is afgenomen en dat deel van de zorg dat onder druk staat. De verwachting is dat de booster het ziekteverzuim als gevolg van milde klachten door COVID-19 licht kan helpen beperken, wat de zorgcontinuïteit de komende tijd ten goede komt. De booster is geen middel om het aantal besmettingen tegen te gaan. Belangrijker daarvoor is het opvolgen van de basisregels. 

Mondzorgalliantie monitort zorgcontinuïteit

De Mondzorgalliantie heeft begrip voor de gevolgde lijn van het ministerie. Naast het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving moet voorkomen worden dat de acute zorg verder in de knel komt. De Mondzorgalliantie blijft de zorgcontinuïteit binnen de mondzorg monitoren. 

Boostershot komt wel, maar wat later

Medewerkers uit de mondzorg komen uiteindelijk overigens ook in aanmerking voor een boostershot, maar op basis van hun leeftijd, net als binnenkort alle andere Nederlanders.