facebook

Femke-Fleur Lamkamp nieuw lid Raad van Toezicht

h.scholten@knmt.nl
2 minuten
Femke-Fleur Lamkamp
Met ingang van 1 juli is Femke-Fleur Lamkamp toegetreden tot de Raad van Toezicht van de KNMT. De 51-jarige Lamkamp is CEO van het Streeklaboratorium Haarlem.

Door haar rol als voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam tussen 2011 en 2020 heeft zij veel tandheelkundige kennis opgedaan en kent zij de bijzondere positie van de tandheelkunde in de medische wereld.

Lamkamp werd op basis van een voordracht van een selectiecommissie benoemd door de leden van de KNMT tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging op 1 juli. Ze is de opvolger van Jos de Beer, die zich om persoonlijke redenen heeft moeten terugtrekken uit de Raad van Toezicht.

Naast Lamkamp hebben Marion Gout-van Sinderen en Willem van Baren zitting in de raad.

Taken van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht richten zich naar de belangen van de leden, de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.
De Raad van Toezicht heeft verschillende taken:

  1. houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties;
  2. houdt integraal toezicht op het door de Algemene Vergadering goedgekeurd beleid van de KNMT en de realisatie van de doelstellingen van de KNMT;
  3. een toezicht houdende en ondersteunende taak met betrekking tot het financiële beleid van (de penningmeester van) het bestuur. De raad van toezicht geeft financiële adviezen aan (de penningmeester van) het bestuur met betrekking tot het opstellen van de jaarlijkse begroting en het financiële beheer van (de penningmeester van) het hoofdbestuur, ook voor wat de belegde middelen betreft;
  4. staat het hoofdbestuur met raad terzijde.