Endodontologie-richtlijn vernieuwd

Danielle Brinkman
1 minuut
Image
behandelingtandarts
De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) heeft de Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling geactualiseerd.

De richtlijn biedt duidelijkheid en uniformiteit aan beroepsgroepen die betrokken zijn bij endodontische diagnostiek en behandeling, waaronder algemeen practici, tandarts-endodontologen en studenten tandheelkunde. 

De belangrijkste wijzigingen van de richtlijn zijn:

  • Voor patiënten met permanente dentitie en diepe cariës bij wie pulpa expositie optreedt, zijn MTA en Biodentine de middelen van de eerste keus als direct overkappingsmateriaal. 
  • Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over regeneratieve endodontische behandelingen.
  • Occlusie reductie in het kader van pijnstilling wordt niet geadviseerd. Bij een patiënt met pijn wordt het occlusaal verlagen van een gebitselement niet aangeraden. 
  • Overweeg bij een wortelkanaalbehandeling van een necrotische pulpa calciumhydroxide niet te gebruiken als intrakanaal medicament. 

Er is een samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste aanbevelingen overzichtelijk op een rij staan. Een gedetailleerde toelichting en achtergrondinformatie staan in de integrale tekst van de richtlijn. 

Samenvatting richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling

Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling