Eenduidiger testbeleid; mondzorg nu expliciet benoemd

Hans Scholten
2 minuten
Testen op Covid19
Met ingang van 28 april hanteert het RIVM nog maar één  testbeleid voor alle zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Ook de mondzorg staat nu expliciet vermeld in de richtlijn als een van de zorgsectoren die onder dat testbeleid vallen.

Als gevolg daarvan kan iedere tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, assistent of andere mondzorgverlener met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, getest worden. Directe zorg wil zeggen: werk binnen 1,5 meter van de patiënt.

Bekijk de poster van het ministerie van VWS: Testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Doorverwijzing nodig voor test

Het testen op COVID-19 gebeurt onder regie van de regionaal georganiseerde GGD’s, veelal in speciaal daarvoor ingerichte teststraten. Mondzorgverleners met klachten moeten zich voor een doorverwijzing naar de GGD melden bij de bedrijfsarts. Zzp’ers die geen beroep kunnen doen op een bedrijfsarts kunnen contact opnemen met de GGD in hun regio. 

Uw GGD zoeken o.b.v. woonplaats

Na het testen

Totdat de testuitslag bekend is:

  • Medewerkers met koorts: thuisblijven.
  • Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven 

Als testuitslag bekend is:

  • Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
  • Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
  • Indien de test positief is: meld het bij het Meldpunt Mondzorg Corona. 

Meldpunt Mondzorg Corona: geef positieve tests door

Om de prevalentie van het coronavirus in de mondzorg te monitoren heeft de mondzorgalliantie het Meldpunt Mondzorg Corona ingericht. Door kennis te vergaren over de coronagevallen in onze beroepsgroepen hoopt de alliantie onder andere bij te dragen aan het nemen van optimale (beschermings)maatregelen in de Leidraad Mondzorg Corona. 

De alliantie verzoekt praktijken dan ook melding te maken van positieve gevallen. Stuur daarvoor een e-mail naar KNMT Ledenservice met in het onderwerp: 'positief getest'; vermeld alstublieft geen naam van de positief geteste persoon maar alleen de functie die hij of zij in de praktijk uitoefent.

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT - 30 april