Do’s en don’ts bij contractering zorgverzekeraars

Karel Gosselink
2 minuten
Do and dont
Wat mag je als tandarts wel en niet doen bij het aangaan van een overeenkomst met een zorgverzekeraar? Mag je overleggen met een collega tandarts en mag de KNMT je advies geven? Wettelijke regels leggen in ieder geval beperkingen op.

Tandarts moet rekening houden met concurrentiespelregels

Er zijn concurrentiespelregels op het punt van de marktwerking en mededinging  –  onder meer vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Mededingingswet -  waar een tandarts rekening mee moet houden bij het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar.

KNMT mag leden wel informeren maar niet adviseren over contracten

Zo wordt het besluit om al dan niet een contract  te tekenen gezien als een actie van de ‘individuele’ tandarts of tandartsenpraktijk. Daarom mag  de KNMT  haar leden geen advies geven op dit gebied. Wel mag de KNMT  op neutrale wijze  de voor- en nadelen en consequenties van een contract of het beleid van een zorgverzekeraar op een rijtje zetten voor haar leden. Dat gebeurt via nieuwsberichten per zorgverzekeraar en via de informatie op de KNMT-website.

Tandartsen mogen geen onderlinge afspraken maken over een verzekeraar

Wettelijk gezien is het ook  niet toegestaan om als tandartsen met elkaar afspraken te maken over een zorgverzekeraar  en bijvoorbeeld af te spreken  om een zorgverzekeraar te boycotten. Het is zelfs niet toegestaan dat tandartsen onderling spreken over hun voornemens om al dan niet een overeenkomst te tekenen met een bepaalde zorgverzekeraar.

Onderlinge afspraken tussen tandartsen kunnen leiden tot grote boetes

In het geval er toch onderlinge afspraken worden gemaakt tussen tandartsen of als de KNMT tandartsen adviseert aangaande contracten met zorgverzekeraars, dan kan dit leiden tot grote boetes.

Een aantal tips over wat je wel (do’s) en niet (dont’s) mag doen als tandarts op het gebied van contractering:

Do’s

  • Bekijk het contract goed op al zijn aspecten.

  • Schakel eventueel een juridisch of verzekeringsdeskundige in die kan adviseren.

  • Lees de nieuwsberichten en de analyses op de KNMT-site over het beleid en de contractering van zorgverzekeraars. Maak zo nodig gebruik van de ledenservice van de KNMT, die kan informeren, maar niet adviseert.

  • Informeer de patiënt dat je al dan niet een contract hebt afgesloten met een verzekeraar, indien dit van invloed is op de vergoeding van de behandeling.

  • Verwijs de patiënt naar de zorgverzekeraar om inzicht te krijgen in de te vergoeden kosten van een behandeling

Don’ts

  • Spreek niet met collega tandartsen over het al dan niet tekenen van een overeenkomst met een zorgverzekeraar.

  • Roep niet op tot een boycot om een bepaalde overeenkomst met een zorgverzekeraar te tekenen.

  • Adviseer patiënten niet over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Meer informatie over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en de overeenkomsten (alleen voor KNMT- leden)