facebook

Deze 4 tools helpen jou bij het opzetten van een cliëntenraad

Mariska de Beijer
4 minuten
clientenraad overleggen
Sinds 1 juli 2020 moeten praktijken waar meer dan 25 mondzorgverleners werken een cliëntenraad hebben. Ben je daar nog niet aan toegekomen? Dan helpen deze 4 praktische tools je bij het opzetten van jouw cliëntenraad.

Tool 1: Stappenplan opzetten cliëntenraad 

Het opzetten van een cliëntenraad  is best een hele klus. Dit stappenplan laat zien wat je moet regelen, waarom dat nodig is en hoe je dat aanpakt. 

Naar het stappenplan opzetten cliëntenraad (pdf)

Tool 2: Model medezeggenschapsregeling + toelichting

Het model medezeggenschapsregeling helpt je om keuzes en afspraken over medezeggenschap te maken én vast te leggen. Het model voldoet aan de eisen die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden. De keuzemogelijkheden, zoals de mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), zijn beschreven in de toelichting bij het model. Zo kan je de regeling aanpassen aan je eigen situatie.  

Download het model medezeggenschapsregeling (doc) 
Download de toelichting bij het model (doc)

Tool 3: Voorbeeld huishoudelijk reglement

In een huishoudelijk reglement leg je de werkwijze van de cliëntenraad vast. Dit huishoudelijk reglement is verplicht op grond van de Wmcz. We hebben een voorbeeld gemaakt die je kan gebruiken als basis of ter inspiratie voor een eigen huishoudelijk reglement.

Download het voorbeeld huishoudelijk reglement (doc)

Tool 4: Handreiking budget en vergoeding cliëntenraad

Kosten die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de werkzaamheden van de patiëntenraad komen ten laste komen van de organisatie. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld scholing, onafhankelijke ondersteuning of het gebruik van voorzieningen. Daarnaast kan de organisatie er voor kiezen om de cliëntenraadsleden een (onkosten)vergoeding  of vrijwilligersbijdrage te geven. Het is slim om een vast budget per jaar ter beschikking te stellen voor de cliëntenraad. De handreiking helpt je om in te schatten hoe groot jouw budget moet zijn.

Naar de handreiking budget en vergoeding (pdf)

Top 5 vragen over de cliëntenraad

 1. Wie vallen er precies onder de definitie van zorgverlener?
  Met zorgverleners wordt bedoeld iedereen die feitelijk zorg verleent aan de patiënt, zoals tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en de klinisch tandprotheticus. Een balieassistent die enkel administatief werkt doet, valt er niet onder. Maar, als deze assistent structureel lichte vormen van zorg in opdracht van de tandarts uitvoert, valt deze alsnog onder het begrip natuurlijke persoon die zorg vanuit de instelling verleent en telt deze medewerker dus mee voor de grens van 25 zorgverleners.
   
 2. Gaat het om 25 FTE of 25 zorgverleners?
  Het gaat om 25 'natuurlijk personen', dus het totale aantal mensen in de praktijk dat structureel zorgverlenende taken uitvoert. Hoeveel uur iemand werkt maakt niet uit.
   
 3. Tellen zzp'ers en stagiairs ook mee? 
  Ja, het maakt niet uit in wat voor vorm iemand bij de praktijk werkt. Het gaat om het totale aantal mensen in de praktijk dat structureel zorgverlenende taken uitvoert. Wie niet meetelt, is iemand die voor het verlenen van zorg alleen gebruik maakt van de faciliteiten van een praktijk maar die wat de inhoud van de zorgverlening betreft geen enkele relatie heeft met die praktijk.
   
 4. Wanneer moet de cliëntenraad opgericht zijn?
  De cliëntenraad moest eigenlijk op 1 juli 2020 opgericht zijn. Voor het opstellen van de medezeggenschapsregeling  kregen praktijken tot 31 december 2020 de tijd. Maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven begrip te hebben voor vertraging van het instellen van een cliëntenraad en handhaaft daarom nog niet actief op de nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap. Ook als de coronacrisis onder controle is en zorgaanbieders weer meer ruimte hebben voor andere zaken, verwacht de IGJ niet direct dat alle zorgaanbieders die dit eerder niet verplicht hadden, direct een cliëntenraad hebben ingericht. Uiteraard wel dat aanbieders zich vanaf dat moment zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Vanaf dat moment zal de IGJ hierop gaan toezien. 
   
 5. Waarom is een cliëntenraad nodig?
  De verplichte cliëntenraad komt voort uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), die op 1 juli 2020 in werking is getreden. Aanvankelijk zouden praktijken met meer dan 10 zorgverleners al een cliëntenraad moeten instellen maar na een actief lobbytraject door de KNMT in samenwerking met de LHV, LVVP, KNGF, InEen, KNOV en ANT is die grens verhoogd naar 25 zorgverleners. Als gevolg daarvan wordt het grootste deel van de tandartspraktijken uitgezonderd.

Staat jouw vraag er niet bij of wil je meer weten over de cliëntenraad en de Wmcz? Neem dan gerust contact op met de KNMT Ledenservice: telefonisch via 030 6076 380, WhatsApp via 030 6076 203 of stuur een e-mail naar ls@knmt.nl.

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?