De arbeidsongeschiktheids-verzekering: hoe zit dat?

Hans Scholten
5 minuten
Arbeidsongeschiktheid
De meeste tandartsen hebben ’m: een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). En niet voor niets. Er wordt de laatste jaren zo vaak een beroep op gedaan dat de premies flink stijgen. Hoe zitten AOV’s in elkaar en wat kun je doen om je AOV betaalbaar te houden?

Relatief lagere premies door hogere verzekeringsgraad

Als er één beroepsgroep is die weet wat er mis kan gaan in een mensenleven, dan zijn het wel de medici. Ziekte, een ongeluk, burn-out, het kan ook hen overkomen. Daarom hebben veel artsen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), tandartsen voorop. Dankzij de hoge verzekeringsgraad liggen die AOV-premies voor medische beroepsbeoefenaren over het algemeen lager dan die voor andere beroepsgroepen. 

Steeds meer tandartsen doen beroep op hun AOV

Toch staat nu de premie onder druk. De laatste jaren is het aantal tandartsen dat een beroep doet op de AOV flink gestegen. Het aantal psychische en fysieke klachten onder tandartsen neemt toe en wellicht speelt er nog een andere factor mee. De beroepsgroep feminiseert: 70 procent van de tandartsen onder de 29 jaar en 60 procent van die tussen de 30 en 39 jaar is vrouw. Dit maakt mogelijk verschil voor het aantal uitkeringen dat verband houdt met zwangerschap. Maar die cijfers maken de verzekeraars niet openbaar. 

Hoe jonger je start, hoe lager de startpremie

Voor jonge tandartsen is een AOV nog niet zo kostbaar. Volgens Jan van Erk, onafhankelijk adviseur bij Aon, is het daarom verstandig om in het begin van je loopbaan als tandarts meteen een AOV af te sluiten. “Hoe jonger je start, hoe lager de startpremie. Als je geen medisch dossier hebt kom je makkelijk door de medische acceptatieprocedure, als je eenmaal een medische geschiedenis hebt, kun je met een uitsluitingsclausule te maken krijgen. Belangrijk is dat je inkomen beschermd is bij uitval. Als later blijkt dat een andere AOV beter past, dan kun je een andere keuze maken zoals een andere verzekeraar.” 

Hoger verzekerd bedrag betekent hogere premie

Tom Gunnink, tandarts in het Gelderse Mill, is midden dertig en heeft al jaren een AOV bij Movir. “In het begin betaalde ik een lage premie, maar inmiddels is de premie flink hoger. Dat komt ook omdat ik nu voor een hoger bedrag ben verzekerd. Ik heb net een praktijk overgenomen, heb personeel in dienst én ben bezig met nieuwbouw. En dan heb ik ook nog een gezin. Als ik nu een tijd niet zou kunnen werken, heb ik een goede uitkering nodig. Ik ben ook verzekerd voor waarneemkosten."

"Mijn adviseur bij VvAA heeft alles op een rijtje gezet en advies gegeven over wat in mijn situatie de beste AOV is. Dat advies heb ik opgevolgd.” Hij heeft er een goed gevoel bij. “Als ik dit vak niet meer kan doen, kan ik niet zomaar iets anders gaan doen, in ieder geval niet voor hetzelfde inkomen. Als tandarts kun je eigenlijk maar één ding. Daarom heb ik me verzekerd.” 

Elke AOV is maatwerk

Een AOV is een hoogst individueel product, afgestemd op jou persoonlijke situatie en wensen. Daar hoort ook een bepaalde premie bij. “Het is belangrijk om geregeld met een AOV-adviseur om tafel te gaan om je wensen te bespreken”, zegt Van Erk. “Er zijn mogelijkheden om de premie laag te houden, maar dan moet je goed weten wat de risico’s zijn. In de ene levensfase kun je meer risico’s dragen dan in de andere. Het maakt uit of je hoofdkostwinner bent, of je een kinderwens hebt en wat je leeftijd is. Daar kun je je AOV op aanpassen. Het is goed om te kijken welke verzekeraar in jouw situatie het beste aanbod heeft.” 

Vergelijk polissen van verschillende verzekeraars

Zijn advies is om als je jong bent, voor de maximale eindleeftijd te kiezen. “Maar als je ouder wordt, is het verstandig om daar nog eens naar te kijken. Wellicht heb je een financiële buffer opgebouwd of heb je personeel in dienst, waardoor een deel van je inkomsten doorlopen, ook als je zelf een tijdje uit de running bent. In dat geval kun je de eindleeftijd vervroegen of je AOV ‘downsizen’ door voor een langere eigenrisicotermijn te kiezen. Mijn advies is om periodiek te kijken of de polis moet worden aangepast. Dat geldt voor eindleeftijd maar ook voor eigen risico en verzekerde som. Uiteraard hoort het vergelijken van de polis met andere verzekeraars daar ook bij.” 

Verschillen tussen AOV’s

De verschillen tussen AOV’s zitten in de opties voor dekkingen, verzekerde bedragen, eigenrisicotermijn en bijbehorende premies. Ook zijn er veel verschillen in de opties rond hulp bij preventie en re- integratie. De meeste mensen hebben een adviseur nodig om de verschillen helder te krijgen. Belangrijke criteria zijn onder meer indexatie en verhogingsmogelijkheden, de eigenrisicotermijn, medische waarborgen, preventieve ondersteuning, flexibele eindleeftijd, zwangerschapsverlof en het beroepscriterium. Dit laatste betekent dat bij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken in hoeverre de verzekerde zijn eigen beroep nog kan uitoefenen. 

Verzekeraars zetten in op preventie

Waar álle verzekeraars flink op inzetten, is preventie. Van Erk: “We zien bij alle medische beroepen een toename van de werkdrukbeleving, met als gevolg een toename van arbeidsongeschiktheid. Elke verzekeraar biedt daarom tegenwoordig preventieve hulp aan in de vorm van counseling, advisering, coaching of training, zowel voor privé- als werkgerelateerde vraagstukken. Altijd onafhankelijk van de verzekeraar. De drempel naar preventieve hulp wordt zo laag mogelijk gemaakt. Want voorkomen is beter dan genezen.” Toch zijn er wel verschillen rond de mate van ondersteuning  bij preventie en re- integratie. Vraag daar vooral naar. 

Onder spanning of te hoge werkdruk? Kom in actie

Daar ligt dus voor tandartsen zelf ook een uitdaging. Wie aan voelt komen dat problemen in de werk- of privésfeer tot hogere werkdruk en spanning leiden, doet er verstandig aan om te kijken wat zijn verzekeraar op dat punt kan betekenen. Als je met preventieve hulp uitval kunt voorkomen is dat voor jou persoonlijk het beste en scheelt dat een beroep op een uitkering. Daardoor kan de premie lager blijven. 

Een AOV is een complex product. Als je persoonlijke omstandigheden veranderen, is het verstandig om die verzekering samen met je financieel adviseur tegen het licht te houden. Bij  Movir krijgen KNMT-leden een flinke korting op de reguliere AOV-premie. In principe kunnen tandartsen bij elke AOV-verzekeraar terecht.

De KNMT mag leden (vanwege mededingingsregels) niet adviseren, wel informeren. Via de verzekeraars krijgt de KNMT inzicht in de redenen voor uitval, duur en aantallen verzekerden. Daardoor kan ze leden beter informeren en voorlichten over arbeidsongeschiktheid. Ook gaat ze hierover met de verzekeraars in gesprek, zodat zij hun dienstverlening op het gebied van preventie en communicatie blijven verbeteren, waardoor de premies zo laag mogelijk blijven. Ze bieden bijvoorbeeld vaak gratis een coach aan bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid en hebben programma’s die tandartsen helpen na ziekte sneller weer aan de slag te gaan. 

Dit artikel verscheen eerder in NT 11-2020

Ledenvoordeel: vergelijk de 2 verzekeraars 

Op www.knmt.nl/aov vind je een checklist met belangrijke vragen om te stellen als je op zoek bent naar een AOV. Ook vind je er een overzicht van wat de AOV-partners van de KNMT te bieden hebben en hoe hun AOV in elkaar steekt. 

Lees ook: AOV-verzekeraars: zo gaan ze te werk