Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je door ziekte, een ongeval of zwangerschap niet (meer) kunt werken, ben je arbeidsongeschikt. Wat de reden ook is: in de periode dat je niet of niet volledig kunt werken, mis je als zelfstandig ondernemer of zzp’er inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan daarom een verstandige keuze zijn.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering: hoe zit dat?

Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen kun je als KNMT-lid gebruik maken van twee collectieve verzekeringen. Het betreft in beide gevallen een volwaardige arbeidsongeschiktheids-verzekering (aov). Bij Movir krijg je als KNMT-lid een korting op de reguliere aov-premie voor tandartsen. Voor starters zijn er zelfs nog extra regelingen van toepassing.

 • Bij Movir krijg je 5% korting.
 • Avero Achmea (Interpolis) heeft de knmt-mantelovereenkomst voor de AOV opgezegd (per 01-01- 2024).  Voor de huidige klanten worden de afspraken gerespecteerd (geen wijzigingen). Voor nieuwe klanten wordt de mantel gesloten. 

Hiermee bespaar je aanzienlijk op je premie en verdien je een flink stuk van het lidmaatschap van de KNMT terug.

Belangrijke vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

We helpen je graag inzicht te krijgen in je wensen en behoeften. Zo kun je je adviseur de juiste vragen stellen.

 • Indexatie en verhogingsmogelijkheden? Verzekeraars hanteren verschillende voorwaarden voor het verhogen van het verzekerd bedrag. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een standaardindexatie op basis van een CBS-indexcijfer. Kijk ook naar de overige mogelijkheden om tussentijds je verzekering aan te passen. Het kan tenslotte gebeuren dat je inkomen stijgt en je de verzekering daarop wil aanpassen.
 • Buitenlandplannen? Dan kan een buitenlandclausule ervoor zorgen dat je de verzekering tijdelijk stil zet.
 • Eigen risicotermijn? Heb je zelf een financiële buffer, dan kun je kiezen voor een langere eigen risicotermijn. De premie wordt hierdoor lager
 • Medische waarborgen? Voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet een medische vragenlijst worden ingevuld. Dit kan resulteren in uitsluitingen of premieverhogingen. Juist dan is het raadzaam om alternatieven te onderzoeken omdat dit beleid per verzekeraar verschilt. 
 • Preventieve ondersteuning? Gaat het even minder? Ervaar je klachten, fysiek of mentaal? Maak gebruik van preventieve ondersteuning, zoals coaching, om uitval te voorkomen. Movir heeft hiervoor een uitgebreid aanbod.
 • Flexibele eindleeftijd? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een vaste eindleeftijd die je zelf kunt bepalen. Aangezien niemand in de toekomst kan kijken is het handig om te bekijken of je die leeftijd op een later moment alsnog kunt aanpassen, zonder nieuwe medische beoordeling.
 • Zwangerschap verzekerd? In de verzekering met KNMT-korting is zwangerschapsverlof meeverzekerd. Overigens wordt wel het eigen risico van het verlof afgetrokken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van het beroepscriterium keert uit, wanneer je je beroep als tandarts niet meer of niet meer volledig kan uitvoeren. Welke functies je nog wel kunt uitvoeren en wat daarmee een haalbaar inkomen is, is niet relevant. De partij waarmee de KNMT afspraken heeft, hanteert het beroepscriterium.

Offertes opvragen

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het raadzaam meerdere offertes van verschillende verzekeraars op te vragen en deze te vergelijken op premie, uitsluitingen, dekking en aanpassingsmogelijkheden. Ook is er veel verschil tussen verzekeraars rond hulp en ondersteuning bij preventie en re- integratie. Voor persoonlijk advies of het opvragen van een offerte kun je ook terecht bij je eigen tussenpersoon.

Informatie Movir

Met een AOV bij Movir verzeker je meer dan alleen een uitkering voor het geval dat je arbeidsongeschikt raakt. Vanaf dag 1 van je verzekering krijg je uitgebreide ondersteuning op maat om uitval te voorkomen en hulp bij re- integratie zodat je zo snel en goed mogelijk weer aan de slag kunt. Voor informatie over de Movir-verzekering kun je contact opnemen met Movir, op telefoon 030 60 78 700.

Uitval voorkomen

Als klant van Movir kun je niet alleen rekenen op hulp als je arbeidsongeschikt bent. Aan de preventiekant hebben ze talloze oplossingen en mogelijkheden -rond jezelf, je carrière en je gezin-  om te voorkomen dat je (langdurig) uitvalt. Movir heeft een Preventieservice en afspraken met ruim 70 bedrijven die op heel veel vlakken kunnen ondersteunen. Altijd vertrouwelijk en snel. En als je wil ook op maat. Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen.  Voor KNMT-leden met een AOV bij Movir hebt zijn deze diensten gratis. 

Informatie Interpolis (Avero Achmea)

Achmea heeft de knmt-mantelovereenkomst voor de AOV opgezegd (per 01-01). Voor de huidige klanten die hier nu onder vallen worden de afspraken gerespecteerd (geen wijzigingen). Echter voor nieuwe wordt de mantel gesloten. Voor specifieke informatie over de Interpolis-verzekering, voor persoonlijk advies of het opvragen van een offerte kun je terecht bij de tussenpersonen die met Interpolis (Avero Achmea) samenwerken. 

Onafhankelijk advies door Aon

Jouw voordelen bij Aon:

 • Onafhankelijk advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering die het beste past bij jouw persoonlijke én financiële situatie.
 • Aon vergelijkt een breed aanbod van verzekeraars, waaronder de verzekeraars waarmee de KNMT afspraken heeft gemaakt.
 • De service van Aon stopt niet bij het aanvragen van de AOV maar Aon zorgt er ook voor dat een lopende AOV blijft aansluiten bij je financiële situatie.

Neem contact op met Aon voor het plannen van een adviesgesprek. Bekijk voor meer informatie de website van AON.

verzekeringen voor tandartsen
Ziekteverzuim