BHV in de praktijk; wat is nou echt verplicht?

Mark Zwartkruis
4 minuten
Vrouw van achterkant in tandartspraktijk
Als werkgever moet je maatregelen treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) en voor de uitvoering hiervan BHV’ers aanwijzen. Hoewel dit dus een essentieel element is in elke organisatie, heerst er nog vaak verwarring over wat slechts wordt aangeraden én wat daadwerkelijk verplicht is. Een poging om duidelijkheid te scheppen voor elke praktijkhouder met vragen.

Wat doen BHV’ers precies en wat ben je verplicht om te regelen binnen je praktijk? Via een zevental korte vragen zetten we het voor je op een rijtje. 

1. Wat doen BHV’ers?

BHV’ers zijn medewerkers van het bedrijf die getraind zijn om een speciale verantwoordelijkheid op zich te nemen bij noodsituaties, zoals brand in het gebouw of wanneer iemand EHBO nodig heeft. Zij zijn opgeleid om deze rol op zich te nemen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (ambulance, brandweer en/of politie) zijn gearriveerd. Medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden of worden aangewezen. Ze doen dit vaak naast hun gebruikelijke werkzaamheden. Zo is er bij bijzondere incidenten altijd iemand aanwezig die is voorbereid. En is het voor iedereen duidelijk wie de leiding neemt in gevaarlijke situaties.

2. Wat is er volgens de Arbowet verplicht omtrent BHV?

Volgens de Arbowet (hoofdstuk 3, artikel 15) ben je als werkgever verplicht om één of meer BHV’ers aan te wijzen en moet je ervoor zorgen dat zij over de juiste opleiding, uitrusting en capaciteit beschikken om hun taken goed uit te voeren. De manier waarop dit geformuleerd is, zorgt ervoor dat een complete invulling hiervan erg praktijkafhankelijk is. Wel is het voor iedereen verplicht om contact op te nemen met hulpdiensten, zoals brandweer, politie of ambulance, wanneer zich een noodsituatie voordoet.

3. Hoeveel BHV’ers moet je praktijk hebben?

Het aantal BHV’ers dat verplicht is, staat niet exact in de Arbowet vastgelegd. Wel moet er altijd iemand van de BHV aanwezig zijn in het pand. Theoretisch gezien kan één BHV’er dus voldoende zijn, maar meestal is dat niet toereikend. Je bent namelijk verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen voor jouw specifieke situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat meerdere BHV'ers nodig zijn. Je kan immers niet van één medewerker verwachten dat hij of zij altijd aanwezig is, eerste hulp kan verlenen, communiceert met de hulpdiensten en tegelijkertijd een groep mensen kan begeleiden tijdens een noodgeval. Hoeveel BHV'ers je exact nodig hebt, wordt bepaald aan de hand van zaken als de grootte van je praktijk en de uitkomst van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

4. Mag je als tandarts-praktijkhouder ook zelf BHV’er zijn?

Jazeker, de werkgever mag zelf ook aangewezen BHV’er zijn. Wel wordt aangeraden om ook één of meer medewerkers aan te wijzen. Zo blijft je bedrijf ook veilig achter als jij afwezig bent. 

5. Welke opleiding moeten BHV’ers hebben?

Er zijn geen duidelijk vastgestelde verplichtingen omtrent de vorm of officiële erkenning van de benodigde BHV-opleiding. Je BHV’ers moeten voldoende zijn voorbereid om:

•    EBHO te verlenen
•    Brand te bestrijden
•    Het pand veilig te evacueren
•    De gevolgen van ongevallen te beperken

Theoretische kennis is niet voldoende. BHV’ers moeten over de juiste informatie en vaardigheden beschikken en ook geoefend zijn in het uitvoeren hiervan. In principe heb je dan aan alle basiseisen voldaan, tenzij er bijzonderheden naar voren zijn gekomen in je RI&E. Dan moet je BHV voorbereiding mogelijk aan aanvullende eisen voldoen. Tot slot hoeft niet elke BHV’er alles te kunnen. Zo kunnen bijvoorbeeld twee BHV’ers zich specialiseren in brandbestrijding en twee anderen in het uitvoeren van EHBO en evacuatie.

De KNMT-modellen voor een BHV-plan en ontruimingsplan helpen je voorbereiden op incidenten

6. Hoe vaak moet een BHV’er op opfriscursus?

Er is geen wettelijke norm die aangeeft hoe vaak BHV’ers naar een opfriscursus moeten. Er zijn opleiders die certificaten uitdelen met een geldigheidsduur van een jaar, maar hier zit geen officiële waarde aan verbonden. De enige eis die de overheid stelt, is dat de kennis up-to-date is en de vaardigheden niet verloren gaan. Om daaraan te kunnen voldoen kan het noodzakelijk zijn om regelmatig met de BHV’ers te oefenen of eens in de zoveel tijd een opfriscursus te doen.

7. Wat voor een uitrusting moet ik BHV’ers geven?

Er is niet één eenduidige lijst met verplichte middelen, maar de BHV’ers moeten wel in staat worden gesteld om hun taken goed uit te voeren. Ze moeten daarvoor in ieder geval herkenbaar zijn in het geval van evacuatie (bijvoorbeeld d.m.v. een BHV-hesje of een zelfgekozen alternatief), materiaal hebben voor het verzorgen van gewonden (verbanddoos, EHBO-kit, evt. AED) en blusmiddelen tot hun beschikking hebben in het geval van een brand. Daarnaast moeten er communicatiemiddelen aanwezig zijn om de hulpdiensten mee te bereiken. Dit zijn basisvoorwaarden waar elke werkgever aan moet voldoen. Tot slot geldt ook hier dat de verplichte uitrusting mogelijk moet worden uitgebreid aan de hand van je RI&E.

Goed voorbereid op incidenten

De veiligheid van patiënt en personeel is voor iedereen van het grootste belang. De KNMT biedt daarom, in samenwerking met Crisicom, speciaal voor haar leden drie voordelige BHV-trainingen aan die speciaal zijn afgestemd op de tandartspraktijk. Zo zorg je dat je goed bent voorbereid voor verschillende noodsituaties en de BHV in je praktijk op orde is.

BHV-trainingen voor de tandartspraktijk

Voor wie na het lezen van de BHV-verplichtingen graag nog een stapje extra zou zetten op het gebied van BHV, zijn op het Arboportaal lijstjes te vinden met de 15 beste tips en extra aandachtspunten. Wie zich graag ook wil kunnen voorbereiden op een mogelijke inspectie, kan de Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening doorlezen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dan weet je precies waar op gelet wordt.