Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) mogelijk vanaf 30 juni

Mariska de Beijer
1 minuut
zorgen over financien
Vanaf dinsdag 30 juni kunnen mkb-bedrijven de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Een van de voorwaarden voor deze regeling is dat het mkb-bedrijf 30% omzet heeft verloren door de coronacrisis.

Tegemoetkoming voor vaste, doorlopende kosten

De TVL helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat hierbij om vaste, doorlopende kosten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen er niet bij; die worden immers gecompenseerd door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

TVL vervangt de Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf  juni de opvolger van de Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS). Anders dan de TOGS houdt deze regeling wel rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger het omzetverlies in de periode juni t/m september 2020 (omzet 2020) in vergelijking met de gerealiseerde omzet in diezelfde periode in 2019 (de referentieomzet), hoe hoger de tegemoetkoming. 

Aanvragen TVL bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvragen kan vanaf dinsdag 30 juni t/m vrijdag 30 oktober bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Meer informatie over de TVL voor KNMT-leden