3 redenen waarom je wél wilt vragen naar een zwangerschapswens

Hans Scholten
3 minuten
Image
Drie tips
Vragen aan een vrouwelijke patiënt of ze (mogelijk) zwanger is voordat je een röntgenfoto maakt of medicatie voorschrijft, dat zit er inmiddels wel ingebakken. Maar vragen of iemand het komende jaar zwanger wil worden, daar sta je misschien niet bij stil. Hieronder staan 3 redenen waarom je die vraag vanaf nu ook wilt stellen - zeker in deze 'Week van het Gezond Zwanger Worden'.

1. Gezonde moeder vergroot kans op gezond kind

Uit onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen met parodontitis een verhoogd risico lopen op vroeggeboorte of dat de baby een laag geboortegewicht heeft. Ook voeding, roken, alcohol- en drugsgebruik zijn factoren die de kans op een gezonde zwangerschap en baby negatief beïnvloeden. Mondzorgverleners zien de gevolgen van parodontitis en slechte gewoonten in de mond. Dit is daarom een goede aanleiding om te vragen naar een eventuele zwangerschapswens om de gevaren voor de (ongeboren) baby uit te leggen. 

2.  Verbeteren (mond)gezondheid

Een zwangerschapswens is een extra motivator om de mondgezondheid te verbeteren en slechte gewoonten af te leren. En als mondzorgprofessional weet je als geen ander hoe je jouw patiënt motiveert en begeleidt om de situatie in de mond én daarbuiten te verbeteren. Samen werk je zo toe naar een optimale (mond)gezondheid en verlaag je de kans op problemen tijdens en na de zwangerschap. 

3. Controle tijdens zwangerschap belangrijk

Sommige vrouwen vermijden een bezoek aan de tandarts als zij in verwachting zijn. Ze denken bijvoorbeeld ten onrechte dat mondzorg tijdens de zwangerschap niet veilig is. Dus reageert jouw patiënt positief op de vraag of zij het komend jaar zwanger wil worden? Dan is dat direct een uitgelezen kans om uit te leggen hoe belangrijk het is om juist ook tijdens de zwangerschap regelmatig op controle te komen.

Vind je vragen naar een zwangerschapswens lastig?

We kunnen ons voorstellen dat het in het begin lastig is om te vragen of iemand een zwangerschapswens heeft. De vraag kan om uiteenlopende redenen, zoals ongewenste kinderloosheid, geloofsovertuiging of cultuur, gevoelig liggen bij de patiënt. Maar het kan ook lastig zijn als jij (of jouw assistent) de patiënt en haar familie of vrienden goed kent. De meeste professionals geven aan dat het vragen naar een kinderwens niet als ongemakkelijk wordt ervaren, zolang je maar uitlegt waarom je ernaar vraagt. En dat je zorgt voor een juiste timing en vertrouwelijke setting.

Eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een gezonde en kansrijke toekomst

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en professionals in het sociale en medische domein samenwerken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. De eerste 1.000 levensdagen zijn daarvoor cruciaal. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Iemands mondgezondheid is daarvan niet los te zien en daarom is de KNMT betrokken bij het programma.

Week van het Gezond Zwanger Worden

Eerder deze week waren we daarom samen met NVM-mondhygiënisten op de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start. Het (blijvend) creëren van een gezonde en kansrijke toekomst voor de volgende generaties in ons land stond daarop centraal. De conferentie was tegelijkertijd de aftrap van de Week van het Gezond Zwanger Worden.

Kansenongelijkheid in mondgezondheid tegengaan

Op de conferentie spraken onze collega's Milou Munk (foto links) en Mandy Heikamp met zorgverleners uit andere beroepsgroepen over hoe je kinderen ook op het vlak van de mondgezondheid kunt helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.

KNMT op de conferentie Kansrijke Start

Scala aan voorlichtingsmaterialen beschikbaar

Wij hebben daarvoor onder andere een aantal voorlichtingsmaterialen ontwikkeld, zoals materialen met mondzorg-tips voor ouders van jonge kinderen en een praatplaat. Ze zijn zowel bedoeld voor in de tandartspraktijk als op andere plekken waar ouders van jonge kinderen zorg krijgen, zoals consultatiebureaus.

Samenwerking mondzorg en jeugdgezondheidszorg bevorderen

Om de contacten tussen de mondzorg en jeugdgezondheidszorg te bevorderen, zijn er de speciale nieuwsbrief 'Mondgezondheid Jeugd' en de praktijkkaart met adviezen om succesvol te kunnen samenwerken. 

Overzicht voorlichtingsmaterialen voor kinderen en hun ouders