Geldende regelgeving CTS

De actuele besluiten van het CTS, het reglement van orde en de opleidingsplannen voor DMO en MKA van het College Tandheelkundige Specialismen.

Besluiten van het CTS

Reglement van orde CTS

Op grond van artikel 11 van de Regeling specialismen en tandheelkunde van de KNMT heeft het CTS een Reglement van orde. Het CTS besloot op 17 april 2023 om voor zijn formele publicaties voortaan de wekelijkse digitale nieuwsbrief te gebruiken. De artikelen 11 en 16 van het Reglement van orde zijn hierop aangepast. Ingangsdatum van deze wijziging is 1 mei 2023.

Lees het Reglement van orde (pdf)

Opleidingsplannen

Oude opleidingsplannen

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen

t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn

cts.knmt@fed.knmg.nl

tel. +31 884 404 351