Over het CTS

De mensen die samen het College Tandheelkundige Specialismen vormen.

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 gewone leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen.

De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak.

De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

Naam HoedanigheidFunctie
Jan de Lange, voorzitter CTS

 

prof. dr. J. de Langekaakchirurglid, tevens voorzitter
 mw. drs. W.J.D.M. van Beersorthodontistlid, tevens vicevoorzitter 
    
 prof. dr. S.J. Bergékaakchirurglid
CTS T Rosenberg
prof. dr. A.J.W.P. Rosenbergkaakchirurglid
 dr. R.H. Grootkaakchirurglid
CTS GJ van Beek
dr. G.J. van Beekkaakchirurglid
CTS lid K Geraedts
mw. drs. C.T.M. Geraedtskaakchirurglid
 mw. drs. J.H.M. Rooyeraios kaakchirurgielid
 dr. N.C.W. van der Kaaijorthodontistlid
CTS lid E Ongkosuwito
dr. E.M. Ongkosuwitoorthodontistlid
CTS lid Y Ren
mw. prof. dr. Y. Renorthodontistlid
CTS lid S Geurts
mw. drs. S.M. Geurtsorthodontistlid
 mw. drs. M.J.J. Heezenaios orthodontielid
 vacaturevanuit DOO-Tlid
CTS lid F Kroon
drs. F.S. KroonMKA-chirurglid

 

Adviserende leden

  • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
  • CTS secretaris en adviserend lid M. Rozijn
    mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (J. de Lange), de vice-voorzitter (W. van Beers) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel 2 keer per jaar.