Meldplicht

Voordat je als zzp-tandarts of praktijkhouder aan de slag gaat, moet je je eenmalig melden bij het CIBG. Dat moet binnen 3 maanden voor je start met werken als tandarts.

Als je jezelf meldt, vul je een vragenlijst in waarbij je wordt gewezen op de kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoopt hiermee een beter beeld van (startende) zorgaanbieders te krijgen en zo beter toezicht te houden. Ook hoopt de overheid dat zorgaanbieders zich hierdoor goed bewust zijn van de kwaliteitseisen die aan ze gesteld worden.

Doe de kwaliteitscheck

Je kunt van tevoren controleren of je al aan de wettelijke eisen voldoet door de kwaliteitscheck mondzorg te doen. Let op: niet alle onderdelen uit deze check gelden voor zzp'ers.

Om je aan te kunnen melden heb je Eherkenning niveau EH2+ nodig. Je kunt je pas aanmelden nadat je je vermelding in het Handelsregister van KVK hebt geregeld.

Aanmelden als zorgaanbieder

 

Kwaliteitseisen voor zzp-tandartsen

Als je je als zzp'er aanmeldt als zorgaanbieder wordt je gevraagd een vragenlijst te doorlopen om te toetsen of je aan de kwaliteitseisen voldoet die aan jou als zorgverlener gesteld worden. Een deel van de vragen is alleen relevant voor praktijkhouders.

De kwaliteitseisen in de vragenlijst zijn onderdelen van de eisen opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer je als praktijkmedewerker of –waarnemer op basis van de KNMT-modelovereenkomst werkt, zijn de eisen van de Wkkgz zoveel mogelijk in die overeenkomst opgenomen. In de praktijk van de opdrachtgever zijn dezelfde eisen van toepassing. Je blijft wel verantwoordelijk voor die zaken die in je zelf kunt regelen,  controleren of moet weten:

Lees ook: Wkkgz voor zzp-tandartsen