Nieuws

Wolter Brands Mondzorg = teamwork button actie
20 september 2018

KNMT-voorzitter Wolter Brands heeft de Tweede Kamer er per brief nogmaals op gewezen dat het experiment taakherschikking dat minister Bruins van Medische Zorg voor ogen heeft, niet bijdraagt aan betere en efficiëntere mondzorg.

0 reacties

5 tips om een klacht tegen een collega te voorkomen

24 september 2018

Bij tijd en wijle zien tandartsen werk van collega’s dat de toets der kritiek niet of nauwelijks kan doorstaan. De manier waarop een tandarts hierop anticipeert en er met de patiënt over communiceert, kan ertoe leiden dat deze een klacht tegen de betreffende collega indient. Dit kan voorkomen worden.

 

0 reacties

Kennistoets NT-september over AED’s en administratiedruk tandartsen

20 september 2018

Hoeveel AED’s zouden er volgens de Hartstsichting in Nederland geregeitsreerd moeten worden? Deze vraag komt aan bod in de kennistoets van het NT die op 21 september verschijnt. Maak deze en acht andere vragen en scoor hiermee 1 KRT-punt.

0 reacties

Mondzorg geen issue op Prinsjesdag

20 september 2018

Wie in de stukken die rond Prinsjesdag verspreid zijn zoekt naar het onderwerp mondzorg, doet dat tevergeefs. Zoals vaker behoort mondzorg niet tot de issues die in onder meer de begroting van VWS specifiek ter sprake komen.

0 reacties

Onderzoek VvAA en KNMT: tandartsen besteden kwart werkweek aan administratie

20 september 2018

Uit de recente enquête ‘Administratiedruk tandartsen’ van de VvAA en KNMT in het kader van de actie (Ont)regel de Zorg blijkt dat tandartsen zo’n 10 uur per week besteden aan administratie. Voor 90 procent van hen vermindert dit het werkplezier. Het meest tijdrovend vindt men het aanvragen van machtigingen.

0 reacties

TFV Nijmegen verwacht druk lustrumcongres

20 september 2018

Hoeveel tandartsen zullen lid zijn geweest van de Tandheelkundige Faculteits Vereniging Nijmegen in de 55 jaar die de vereniging inmiddels bestaat? Honderden? Duizenden? Hoe het ook zij, ze zijn allemaal van harte welkom tijdens het congres ‘Prepare’ dat in het kader van het 11e lustrum wordt georganiseerd.

0 reacties

Ook patiëntenfederatie plaatst vraagtekens bij taakherschikking

17 september 2018

Net als de KNMT plaatst ook de Patiëntenfederatie Nederland grote vraagtekens bij het experiment taakherschikking. In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid stelt directeur/bestuurder Dianda Veldman dat minister Bruno Bruins belangrijke stappen overslaat door nu al het experiment aan te kondigen.

0 reacties

Tweede Kamer: geen lastenverzwaring kleinschalige zorgaanbieders onder Wmcz

13 september 2018

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring, zoals een cliëntenraad, als gevolg van de Wmcz. Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz.

0 reacties