Nieuws

19 oktober 2018

Het was een probeersel, de eerste verhalenwedstrijd voor KNMT-leden die de redactie van het NT in juni uitschreef. Geen idee hoeveel leden hun pen vlot genoeg achtten om de handschoen op te nemen en te verhalen over de patiënt die ze nooit zijn vergeten.

0 reacties

Tweede Kamer: geen verplichte cliëntenraad voor kleine tandartspraktijk

20 november 2018

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De KNMT, die zich samen met andere eerstelijnskoepels heeft ingezet voor deze uitkomst, is opgelucht.

0 reacties

KNMT vraagt aandacht voor Meldcode Kindermishandeling

20 november 2018

In de week tegen kindermishandeling – van 19 tot en met 25 november – vraagt de KNMT tandartsen aandacht te besteden aan de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Slechts tien procent van de tandartsen heeft wel eens gebruik gemaakt van de meldcode, is gebleken uit visitaties bij zo’n duizend tandartspraktijken.

0 reacties

Henk Donker in bestuur Europese federatie tandartsenorganisaties

16 november 2018

Henk Donker, penningmeester van de KNMT, is benoemd tot bestuurslid van de Council of European Dentists. De CED is de Europese federatie van tandartsenorganisaties. Donker werd met een ruime meerderheid gekozen tijdens de najaarsvergadering in Brussel.

1 reactie
Bescherming van het kind

Week tegen Kindermishandeling: wat kan de tandarts doen?

15 november 2018

Maandag 19 november begint de Week tegen Kindermishandeling. Doel van de week is om kenbaar te maken dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Wilt u weten wat u als tandarts kunt doen? Kom dan donderdag 22 november naar de thema-avond over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de mondzorg. 

0 reacties

Nieuw 'paro-protocol' in de maak: wat vindt u?

15 november 2018

Momenteel wordt de richtlijn Parodontologie - oftewel het 'paro-protocol' - vernieuwd. Nog tot 30 november kunt u reageren op het concept. Belangrijkste wijziging is dat de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) wordt vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS). Deze screening is simpeler; ze is niet langer bedoeld om een diagnose te stellen maar om mogelijke vervolgstappen aan te geven.

1 reactie

210e Algemene Vergadering en Ledenraad op komst

14 november 2018

Vrijdagmiddag 14 december 2018 vindt de 210e Algemene Vergadering en Ledenraad plaats. Alle leden kunnen zich aanmelden om de vergadering bij te wonen. Wie dat ten minste 7 dagen vooraf doet, heeft stemrecht.

0 reacties

Laat u inspireren bij Praktijk Anno Nu - bekijk de video's

13 november 2018

Praktijk Anno Nu is hét congres voor praktijkhouders- en managers in de mondzorg. Op zaterdag 8 december organiseert de KNMT dit evenement samen met VvAA en Medisch Ondernemen in Utrecht. Dit jaar met een feestelijk tintje, want het vindt voor de vijfde keer plaats. Bent u erbij?

0 reacties