Nieuws

14 november 2018

Vrijdagmiddag 14 december 2018 vindt de 210e Algemene Vergadering en Ledenraad plaats. Alle leden kunnen zich aanmelden om de vergadering bij te wonen. Wie dat ten minste 7 dagen vooraf doet, heeft stemrecht.

0 reacties

Kritische noten CDA en SP bij experiment borende mondhygiënist

12 december 2018

Het CDA en de SP hebben moties ingediend tegen de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. De minister wil in mei 2020 starten met het experiment taakherschikking.

0 reacties

Duidelijkheid over Functionaris Gegevensbescherming in de mondzorg

12 december 2018

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat tandartspraktijken, ook als ze die nog niet hadden, nu mogelijk een dergelijke functionaris moeten aanstellen.

0 reacties
Thuis in de Nederlandse mondzorg

KNMT start leergang voor buitenlandse tandartsen

11 december 2018

De KNMT start in februari 2019 de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’, voor buitenlandse tandartsen die vertrouwd willen worden met het werken in de Nederlandse mondzorgpraktijk.

0 reacties

Nieuwe informatie over VGZ-overeenkomst implantaten 2019

11 december 2018

Er is nieuwe informatie beschikbaar over de overeenkomsten implantologie 2019 van VGZ. Het gaat over de vergoeding van techniek- en materiaalkosten in 2019 en het aantal tot op heden gecontracteerde tandartsen/implantologen. De nieuwe informatie helpt bij het besluit om wel of niet een overeenkomst met VGZ aan te gaan.  

0 reacties

Gerechtshof roept tabaksindustrie niet ter verantwoording

07 december 2018

Het Gerechtshof Den Haag heeft besloten geen strafzaak tegen de tabaksindustrie te starten. Het gerechtshof maakte dit besluit donderdag 6 december bekend.

0 reacties

Mondzorgpraktijken mogen gezondheidsgegevens aan factoringbedrijf verstrekken

06 december 2018

In antwoord op vragen van de KNMT heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk gemaakt dat gezondheidsgegevens die nodig zijn om aan een patiënt verleende zorg in rekening te brengen, aan deze bedrijven mogen worden verstrekt.

0 reacties

Mini-pensioen afkopen zonder fiscale boete 

05 december 2018

In Nederland bestaan nog ongeveer 200.000 pensioenen met een uitkering van minder dan twee euro per jaar. Deze pensioenaanspraken komen per 1 juli 2019 allemaal te vervallen, tenzij de aanspraak wordt afgekocht zonder fiscale boete. Dit kan een paar tientjes opleveren voor degene die het geld heeft ingelegd. 

0 reacties