Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa)

Clientenraad

KNMT: voorkom stapeling administratieve lasten door Wet toetreding zorgaanbieders

Regeldruk

KNMT vraagt aandacht voor regeldruk tandartsen