Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa)

papierstapels

Moedige Kamerleden geven gehoor aan jarenlange bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

Minister van langdurige zorg Conny Helder

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

Wtza: wijziging in de rechtsvorm van een zorgaanbieder

Behandeling

De Wtza en het begrip zorgverlener: 2 belangrijke vragen (en antwoorden)

Man en vrouw volgen webinar

Terugkijken: webinar Wtza in de praktijk

Overleg bureau kantoor

Mondzorg ruim aan bod in begrotingsbespreking VWS

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Tweede kamer stoelen

Eerstelijnscoalitie nog vol in dialoog uitvoering jaarverantwoordingsplicht (a)Wtza

Dwang2

Wet toetreding zorgaanbieders op komst: gevolgen voor de mondzorg

Clientenraad

KNMT: voorkom stapeling administratieve lasten door Wet toetreding zorgaanbieders