12 maart 2018

Onlangs is het jaarverslag van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) over 2017 verschenen.

26 februari 2018

Onlangs is het jaarverslag van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over 2017 verschenen.

21 februari 2018

Per 15 februari 2018 is de inschrijving van de heer J. Payam te Apeldoorn in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie doorgehaald (artikel 29, derde lid, van de Regeling specialismen tandheelkunde).

05 februari 2018

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister MKA of DMO van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

03 januari 2018

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 8 december 2017 de geactualiseerde besluiten Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie en Beluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vastgesteld. De besluiten zijn inmiddels ter instemming aangeboden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van kaakchirurgen en orthodontisten.

27 november 2017
Nieuwegein

Wilt u als kaakchirurg in samenwerking met een tandarts implantologische behandelingen aanbieden aan verzekerden bij VGZ? Zodat zij de geleverde zorg volledig vergoed krijgen, in plaats van 80%? Volg dan onderstaande stappen.

30 maart 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 juli 2017 de nieuwe regels voor het correct titelgebruik rondom orthodontie handhaven. Bij een overtreding kan de inspectie dan direct een boete opleggen.

07 maart 2017

Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Er komt één heldere naam om voor patiënten duidelijk onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. Dat zijn de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar overeengekomen.