04 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen snel uit te breiden.

13 april 2018

Een jaar na de komst van de titel ‘tandarts voor orthodontie’ is deze aanduiding behoorlijk ingeburgerd. Namen als beugeltandarts, tandarts-orthodontist of ortholoog lijken te zijn ingeruild voor de nieuwe aanduiding.

12 maart 2018

Onlangs is het jaarverslag van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) over 2017 verschenen.

26 februari 2018

Onlangs is het jaarverslag van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over 2017 verschenen.

21 februari 2018

Per 15 februari 2018 is de inschrijving van de heer J. Payam te Apeldoorn in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie doorgehaald (artikel 29, derde lid, van de Regeling specialismen tandheelkunde).

05 februari 2018

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister MKA of DMO van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

03 januari 2018

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 8 december 2017 de geactualiseerde besluiten Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie en Beluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vastgesteld. De besluiten zijn inmiddels ter instemming aangeboden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

30 oktober 2017

De negenjarige Sara Nijman heeft een boekje geschreven over de sluiting van de kaak bij schisis.

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van MKA-chirurgen en orthodontisten.